Ajuts Innotrack per a la transformació del sector agroalimentari i pesquer

Procés d’aplicació obert del 30/12/22 al 27/2/23

L’objecte dels ajuts és el foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer, alineat amb els objectius del Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya (PEAC).

A qui va dirigit?

 • A productors agraris i forestals i les seves agrupacions o associacions.
 • A empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions.
 • A cooperatives agràries i les seves associacions o federacions.
 • A comunitats de regants.
 • A artesans alimentaris i els seus gremis.
 • A grups d’acció local per al desenvolupament local de Leader.

Objecte dels ajuts

Hi ha 9 línies d’ajuts:

 1. Línia d’ajuts per al càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental de les explotacions agràries de Catalunya, que inclou el càlcul de la petjada ambiental de producte. Beneficiaris: Titulars d’explotacions agràries (agrícoles i ramaderes) que en el moment de presentar la sol·licitud hagin presentat la DUN i/o l’actualització del cens (segons escaigui) de l’anualitat corresponent i utilitzin un quadern d’explotació digital amb tots els camps que intervenen en el càlcul del perfil de sostenibilitat complets.
 2. Línia d’ajuts per a la creació i millora dels obradors agroalimentaris compartits. Beneficiaris: Entitats públiques, Entitats sense ànim de lucre o vinculades a l’ESS (associacions, fundacions, cooperatives, etc.) o Empreses agroalimentàries (aliances de mínim tres persones físiques i/o jurídiques que es constitueixen com a persona jurídica).
 3. Línia d’ajuts per a la creació i millora dels processos productius, l’eficiència de petits escorxadors fixos i/o mòbils i activitats annexes d’obtenció i preparació de carn i productes carnis i d’establiments de manipulació de carn de caça. Beneficiaris: Titulars o explotadors de petits escorxadors o titulars d’establiments de manipulació de caça (persones físiques i jurídiques).
 4. Línia d’ajuts per al foment de projectes transformadors i per a l’arrelament territorial dins del sector agroalimentari. Beneficiaris: Persones físiques, Cooperatives agràries, Persona jurídica, micro o petita empresa, Entitats, fundacions i associacions amb projectes transformadors agroalimentaris que augmentin l’autoestima alimentària del territori.
 5. Línia d’ajuts per al suport en el compliment de la normativa d’higiene i qualitat als petits elaboradors. Beneficiaris: Entitats associatives que representin els interessos d’una única activitat artesanal alimentària.
 6. Línia d’ajuts per a la prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari. Beneficiaris: PIMES del sector agroalimentari.
 7. Línia d’ajuts per al foment pel relleu generacional de negocis d’artesania alimentària. Beneficiaris: Persona física o jurídica que agafa l’activitat artesanal.
 8. Línia d’ajuts per al foment de projectes liderats per dones, relacionats amb la transformació d’aliments. Beneficiaris: Dones que liderin projectes duts a terme en entorns rurals o marítims.
 9. Línia d’ajut INNOTRACK per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa. Beneficiaris: a. Productors agraris, Empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions, Cooperatives agràries i les seves associacions o federacions i Artesans alimentaris i els seus gremis, entre d’altres.

Descarrega aquí la infografia relacionada amb les línies d’ajuts en PDF.

 

Sol·licitar l’ajut

Translate »