4 Aplicacions Blockchain en Gestió de RH

Article extret d’Observatorio Blockchain escrit per Sede Blockchain

Des de l’automatització de tasques rutinàries fins a l’aparició de la intel·ligència artificial i la creixent adopció del treball remot, la forma en què les empreses gestionen el seu capital humà i rrhh està sent redefinida per l’adopció de tecnologies disruptives com Blockchain.

Enmig d’aquesta revolució en l’àmbit laboral, blockchain emergeix com una tecnologia disruptiva amb el potencial de canviar la gestió de recursos humans en les empreses. Si bé encara es troba en les seves primeres etapes d’adopció en aquest camp, està demostrant un gran potencial per a optimitzar processos, augmentar la seguretat i transformar la forma en què es gestionen els recursos humans.

En aquest article, explorarem quatre aplicacions prometedores de blockchain en la gestió d’RR. HH. i com podrien remodelar aquest sector. Des de la simplificació de processos de contractació fins a l’automatització dels documents i la verificació de credencials, veurem com blockchain està aplanant el camí cap a una gestió més eficient i segura en el món laboral del segle XXI.

Aplicacions Pràctiques de Blockchain en la Gestió de RH

L’adopció de blockchain en la gestió de rrhh està sent impulsada per tres factors clau, segons la APQC (American Productivity & Quality Center), una autoritat reconeguda en benchmarking, processos i millora del rendiment. Aquests factors són:

Transparència Millorada:

La blockchain proporciona un registre transparent i segur de les transaccions, la qual cosa permet una major confiança en la precisió de les dades i la integritat dels processos.

Processos Àgils:

En reduir el temps necessari per a completar tasques i operacions, blockchain agilitza els processos, la qual cosa porta a una major eficiència.

Automatització Simplificada:

L’automatització de tasques comercials es torna més eficient i segura a través de contractes intel·ligents basats en blockchain.

A mesura que la tecnologia blockchain evoluciona d’una promesa a una eina pràctica, el seu impacte en la gestió del capital humà es torna més evident.

Algunes de les aplicacions més sòlides de blockchain en RH i els seus beneficis:

Simplificació de la Nòmina:

La gestió de nòmines és un camp on blockchain demostra la seva fortalesa. Automatitzar el procés de pagament a empleats i contractistes mitjançant contractes intel·ligents garanteix que els pagaments es realitzin de manera precisa i puntual. Això és particularment valuós en situacions de pagaments transfronterers, on les complexes regulacions locals poden dificultar els mètodes de pagament tradicionals.

Grans proveïdors de programari de recursos humans, com ADP, han reconegut el potencial del blockchain en aquest camp i han desenvolupat aplicacions específiques basades en blockchain per a millorar encara més la gestió de nòmines.

Reclutament Eficient:

Els candidats poden utilitzar blockchain per a crear credencials digitals segures que inclouen expedients acadèmics, certificats de capacitació, currículums i experiències laborals. Això proporciona als reclutadors major confiança en l’autenticitat dels documents.

A més, la tecnologia blockchain agilitza la gestió de documents i la verificació d’antecedents, reduint els costos associats amb la contractació. Malgrat que aquesta aplicació encara està en desenvolupament, diferents universitats ja ofereixen registres acadèmics en format blockchain per a recolzar la creació de credencials digitals verificables des del principi de l’educació d’un candidat.

Gestió de Dades d’Empleats:

La Blockchain proporciona un mètode segur i privat per a emmagatzemar les dades personals dels empleats. Però el que fa que aquesta tecnologia sigui encara més valuosa és que els atorga un major control sobre qui té accés a aquests.

Imagina que ets un empleat i desitges compartir el teu historial laboral amb un nou ocupador potencial. Utilitzant blockchain, pots atorgar accés específicament a aquesta empresa, cosa que significa que només ells poden veure els teus registres laborals. Aquest nivell de control reforça la confiança en la gestió d’informació personal, ja que els candidats poden saber qui pot accedir a la seva informació i quan.

Contractes Intel·ligents i Gestió de Documents en blockchain de rrhh:

Els contractes intel·ligents permeten l’automatització i supervisió d’acords laborals, garantint que les parts compleixin amb els termes establerts.

Imaginem una empresa que utilitza contractes intel·ligents per a gestionar els pagaments dels seus empleats. Quan arriba el moment de pagar els salaris, el contracte intel·ligent verifica automàticament si s’han complert totes les condicions necessàries, com el temps treballat i les deduccions aplicades. Si tot està en ordre, el contracte s’executa automàticament, i els pagaments s’efectuen de manera precisa i puntual, sense necessitat d’intervenció manual.

Aquest enfocament estalvia temps i recursos per a l’empresa, ja que elimina la necessitat de processar manualment cada pagament i redueix els possibles errors humans.

A més, els registres d’aquests pagaments s’emmagatzemen de manera segura i immutable en la blockchain, la qual cosa proporciona un historial transparent i de confiança de totes les transaccions.

Blockchain: La Clau per a la Gestió de RH del Futur

El món laboral està experimentant canvis radicals, i blockchain es troba a l’avantguarda d’aquesta transformació, aplanant el camí cap a una gestió de recursos humans més eficient i segura en el panorama laboral del futur.

Aquelles empreses que abracin aquesta tecnologia podran construir equips més sòlids, eficients i adaptatius en el futur, i estaran més ben preparades per a enfrontar els desafiaments canviants del món laboral. Blockchain no sols és una eina poderosa, sinó també un impulsor clau en l’evolució contínua de la gestió de recursos humans.

 

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io

Els articles del CBCat s’escriuen i se seleccionen amb cura per fer promoure l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que els lectors de l’article puguin prendre.

Segueix-nos a Twitter i LinkedIn

Translate »