8 Innovacions Blockchain en el sector Salut

Article extret d’Observatorio Blockchain

La digitalització de la indústria de la salut és un procés que avança amb passes de gegant. Però, quin paper juga la tecnologia blockchain en aquesta revolució? Sense cap dubte, aquesta tecnologia està sent un factor clau en la transformació del sector sanitari, gràcies a la seva capacitat per a proporcionar seguretat i confiabilitat en la gestió de la informació.

En aquest article, descobriràs vuit usos de la tecnologia blockchain en la indústria de la salut que poden beneficiar tant a pacients com a professionals de la salut.

Què és blockchain

La tecnologia blockchain és una base de dades distribuïda que permet emmagatzemar informació de manera segura i transparent. Es tracta d’una cadena de blocs en la qual cada bloc conté informació verificable i enllaçada a altres blocs anteriors i posteriors.

Cada transacció realitzada en la xarxa de blockchain és verificada i validada per múltiples nodes de la xarxa, la qual cosa la fa immutable i resistent a la manipulació. A més, l’encriptació de les dades garanteix la privacitat i la seguretat de la informació.

Aquesta tecnologia es va popularitzar inicialment com la base del Bitcoin, la criptomoneda més coneguda del món, però la seva aplicació s’ha estès a altres sectors, incloent-hi el de la salut.

La tecnologia blockchain és una eina poderosa que permet la gestió segura i transparent de dades i informació. En el cas de la salut, la seva aplicació pot millorar la qualitat de l’atenció mèdica, l’eficiència i reduir els costos en la gestió de la informació mèdica i la cadena de subministrament, com veurem a continuació.

Vuit aplicacions de la tecnologia blockchain en la salut:

Les aplicacions del blockchain en el sector sanitari són diverses i prometen millorar significativament l’eficiència, seguretat i privacitat dels sistemes de salut. Algunes de les principals aplicacions del blockchain en aquest sector són:

Historials clínics segurs:

La blockchain permet emmagatzemar informació de manera segura i inalterable, la qual cosa facilita l’intercanvi eficient de dades entre professionals i garanteix la privacitat dels pacients. Per exemple, l’organització Maig Clinic utilitza blockchain per a portar un registre detallat dels historials clínics dels seus pacients.

Optimització de la cadena de subministrament de medicaments:

En utilitzar la tecnologia blockchain, és possible obtenir una traçabilitat completa dels medicaments en la cadena de subministrament, la qual cosa garanteix la seguretat i el manteniment adequat dels productes. Com assenyala Andrés Garrido, fundador de ChainGo, la blockchain també pot ajudar a augmentar el control i la supervisió del procés, evitant la ruptura de la cadena de fred i mantenint la integritat dels medicaments durant el seu transport.

A més d’aquests beneficis, l’ús de blockchain també pot ser útil per a desenvolupar processos de lliurament de medicaments a domicili, la qual cosa augmenta l’accessibilitat dels pacients als tractaments que necessiten.

Cessió de dades mèdiques per a la recerca de malalties i desenvolupament de fàrmacs:

La tecnologia blockchain podria oferir solucions per al desenvolupament de nous tractaments, l’estudi de malalties i la recerca mèdica estadística. SalusCoopApp, és una aplicació que demostra com l’ús de blockchain pot permetre als pacients participar en la recerca de manera segura i anònima, al mateix temps que protegeix la seva privacitat.

Els usuaris poden subscriure’s a diferents campanyes de recerca i cedir les seves dades de salut com les pulsacions, el pes, l’altura, la quantitat de passos diaris, els camins recorreguts o les hores de somni. A més, poden respondre enquestes per a proporcionar més informació rellevant per als investigadors.

La informació recopilada és emmagatzemada en un registre immutable, gràcies a la tecnologia blockchain, la qual cosa garanteix la seguretat i privacitat de les dades. A més, els usuaris tenen el control sobre l’ús que es fa d’aquests, la qual cosa els permet decidir quina informació desitgen compartir i per a què fins.

D’aquesta manera, es protegeix la privacitat i es fomenta la col·laboració entre la comunitat mèdica i els pacients.

Falsificacions de medicaments:

En utilitzar la blockchain per a registrar la informació sobre els fàrmacs produïts, es pot garantir l’autenticitat dels medicaments i evitar que s’introdueixin productes falsos en el mercat.

A més, permet un major control i detecció de les falsificacions, ja que qualsevol intent d’introduir un medicament fals en la cadena de subministrament serà detectat immediatament. Això evita la introducció fraudulenta de medicaments i s’obté un major control i detecció de les falsificacions.

Protecció de la privacitat i seguretat de la documentació mèdica:

Es poden utilitzar eines basades en blockchain per a protegir la documentació mèdica i garantir la privacitat dels pacients, al mateix temps que se simplifica l’accés i es millora la certificació de la identitat del pacient i del professional. Exemples com VIDwallet demostren com es pot elevar el nivell de seguretat d’accés a la documentació mitjançant un doble factor d’autenticació i el paradigma Self Sovereign Identity (SSI), la qual cosa permet al metge i pacient ser propietaris i gestors de la seva pròpia identitat.

Automatització de tràmits d’assegurances de salut:

Les asseguradores de salut han trobat en la blockchain un gran potencial per a automatitzar processos de gestió d’assegurances, en tractar-se d’una xarxa descentralitzada que garanteix la integritat de la informació. Això permet incrementar la transparència i confiabilitat en les transaccions, evitant fraus i abusos tant per a l’asseguradora com per a l’assegurat.

Compartició de dades:

La blockchain permet a diferents organitzacions i proveïdors d’atenció mèdica compartir dades de manera segura i transparent. Això pot millorar la col·laboració entre diferents parts interessades i millorar la qualitat de l’atenció mèdica.

Per exemple, IBM està treballant en el seu projecte Healthchain per a unificar la informació mèdica dels pacients a Amèrica Llatina, utilitzant la tecnologia blockchain d’IBM Cloud. Això ajudarà a millorar l’atenció al pacient en promoure la medicina de precisió i automatitzar els processos administratius, mentre garanteix la seguretat de la informació. A més, l’ús de blockchain podria millorar l’eficàcia dels diagnòstics per robots amb intel·ligència artificial en reunir grans volums d’informació validada.

Exergaming:

Blockchain també està impactant la indústria del Exergaming, la qual combina exercici i jocs. La recol·lecció de dades d’exercici, com els passos que es donen en córrer, és cada vegada més comú gràcies a les aplicacions mòbils i els dispositius intel·ligents. No obstant això, aquestes grans empreses solen lucrar amb la informació generada sense recompensar als usuaris.

Per sort, existeixen aplicacions com Sweatcoin i Stepn que recompensen als usuaris per l’exercici que realitzen, utilitzant la idea de Move to Earn. Aquestes aplicacions premien a les persones per la quantitat de passos que donen, la qual cosa incentiva l’activitat física i permet als usuaris obtenir beneficis econòmics. Stepn, per exemple, és una aplicació Web3 que combina elements de SocialFi i GameFi, i ja compta amb una gran quantitat d’usuaris actius diaris i mensuals.

En definitiva, la tecnologia blockchain té el potencial de revolucionar la indústria de la salut en molts aspectes. A mesura que es desenvolupen més projectes i es descobreixen noves aplicacions, és probable que vegem solucions cada vegada més innovadores i eficaces en el futur. Al final del dia, la qual cosa és clar és que la blockchain pot ser una eina clau per a millorar la qualitat de vida de les persones i portar l’atenció mèdica a un nivell més elevat.

 

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io

Els articles del CBCat s’escriuen i se seleccionen amb cura per fer promoure l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que els lectors de l’article puguin prendre.

Segueix-nos a Twitter i LinkedIn

Translate »