Blockchain: La clau per a fidelitzar clients

Article extret d‘Observatorio Blockchain escrit per Sede Blockchain

En el dinàmic i competitiu món empresarial actual, la lleialtat del client s’ha convertit en un recurs inavaluable. Al llarg de la història, els programes de lleialtat han experimentat una evolució significativa i han exercit un paper fonamental en l’establiment de relacions duradores amb els consumidors. Amb Blockchain sorgeixen ara noves formes de fidelitzar a la teva comunitat.

Font: Canva

No obstant això, en l’entorn actual de constant canvi en el mercat, les expectatives dels consumidors han experimentat una transformació notable. Això planteja la necessitat de replantejar i millorar els programes de fidelització per a adaptar-se a les canviants demandes dels clients.

En aquest article, examinarem com les empreses poden aprofitar les tecnologies emergents, com blockchain i Web3, per a desenvolupar programes per a fidelitzar més eficaços i orientats al client.

Reptes dels Programes de fidelització Tradicionals

Els programes de lleialtat tradicionals són estratègies comercials dissenyades per a fomentar la retenció de clients en recompensar la repetició de compres i la participació contínua. Aquests programes es basen en tàctiques que inclouen atorgar punts o recompenses als clients per les seves compres, referències, participació en esdeveniments i activitat en xarxes socials. A través d’aquestes recompenses, s’incentiva als clients a continuar interactuant amb la marca i a mantenir la seva fidelitat amb el temps.

Malgrat el seu èxit en el passat, els programes de fidelització tradicionals enfronten desafiaments significatius en l’actualitat. Aquests desafiaments inclouen:

  • Enfocament transaccional: La majoria dels programes tradicionals se centren en «recompensar» als clients amb beneficis, com a punts o descomptes, que sovint es perceben com a temporals i condicionals. Quan un client decideix deixar de fer negocis amb l’empresa, pot perdre tots els beneficis que ha acumulat, la qual cosa ha portat a crítiques que aquests programes s’assemblen més a programes de «captivitat» que a programes de lleialtat genuïna.
  • Falta de reconeixement del valor integral del client: Els programes de lleialtat tradicionals tendeixen a passar per alt el valor que els clients poden aportar a una marca més enllà de les transaccions financeres. La lleialtat del client implica establir connexions emocionals i relacions duradores entre la marca i els seus consumidors.
  • Canvi en les preferències generacionals: Les recerques recolzen que les generacions més joves, com la Generació Z, estan mostrant una disminució en la participació en programes de lleialtat tradicionals. Aquests consumidors busquen experiències més enllà de les transaccions financeres i desitgen una relació més profunda amb les marques que trien secundar. Exigeixen transparència, propietat i una connexió autèntica.
  • Necessitat d’un enfocament més integral i relacional: La percepció actual és que els programes tradicionals de lleialtat sovint se centren més en les recompenses materials que en la creació d’una comunitat de clients compromesos. Les noves generacions desitgen ser considerades com més que simples números en una base de dades de clients. Volen ser reconegudes com a membres actius d’una comunitat que comparteixen valors i una estètica distintiva amb la marca.

Aquest canvi en les preferències del consumidor ha destacat la necessitat d’un enfocament més integral i relacional en la construcció dels programes de fidelització del client.

Com la blockchain pot transformar la teva estratègia per a fidelitzar Clients

Fidelitzar clients és un desafiament en el món empresarial actual. Els programes tradicionals de lleialtat ofereixen recompenses com a punts o descomptes, però sovint no generen una fidelitat genuïna cap a la marca. Aquí és on entra la Web3 i la tecnologia blockchain.

La blockchain aporta confiança i transparència, mentre que la Web3 permet que marques afins col·laborin de manera eficient, creant valor per a les seves comunitats sense necessitat d’intermediaris publicitaris.

Però, l’evolució de la lleialtat no es deté en la col·laboració i la cocreació; el seu futur resideix en la tokenització impulsada per blockchain, on la lleialtat en cadena desbloqueja innombrables beneficis tant per a les marques com per als membres dels programes. En lloc de dependre dels punts tradicionals, l’estatus o les filiacions, els usuaris obtenen tokens que es rastregen i transfereixen en la cadena de blocs. Aquests tokens representen diverses formes de valor, que van des de descomptes i millores d’estatus fins a accés exclusiu i articles col·leccionables únics.

Aquesta combinació de blockchain i Web3 enforteix les relacions i crea comunitats compromeses, on els clients comparteixen valors amb la marca. La fidelitat ja no es tracta només de transaccions, sinó de relacions més sòlides en les quals els clients no sols reben recompenses, sinó que també participen en la creació de productes i serveis.

6 Beneficis de la blockchain i la Web3 en els Programes per a fidelitzar

La combinació de Web3 i blockchain en programes de fidelitzar ofereix una sèrie de beneficis significatius que transformen la forma en què les marques fidelitzen als seus clients. Vegem quins són i com funcionen aquests beneficis.

1.Major Confiança i Transparència

La confiança i la transparència són fonamentals per a impulsar marques basades en la comunitat. Amb totes les transaccions registrades en un llibre immutable, els programes de lleialtat basats en blockchain ofereixen una transparència millorada i una major seguretat per als membres. Des de l’origen de les recompenses en forma de tokens fins a les mètriques de la comunitat, es brinda un alt nivell de claredat.

2. Ludificació i Interoperabilitat

La Web3 incorpora elements de ludificació en els programes de lleialtat, cosa que significa que les marques poden oferir als membres la possibilitat d’intercanviar, vendre o mantenir els seus tokens de recompensa. Això va més enllà de la simple acumulació de punts; crea una experiència interactiva per als membres, la qual cosa els fa sentir més involucrats i compromesos en el programa.

A més, gràcies a la interoperabilitat, les recompenses no es limiten a un sol programa de lleialtat d’una marca. Poden estendre’s a través de múltiples programes i comunitats, la qual cosa augmenta el seu valor i atreu un major nombre d’usuaris. Això es tradueix en experiències més dinàmiques i enriquidores en diverses plataformes i comunitats en línia.

3. Co-Creació i Comunitat

Els programes de lleialtat impulsats per Web3 fomenten un canvi del transaccional al relacional. Els membres es converteixen en alguna cosa més que consumidors: es converteixen en co-creadors i parts interessades en la història de la teva marca. Poden influir en productes futurs, experiències i estratègies, la qual cosa enforteix la lleialtat del client i nodreix una comunitat compromesa amb la marca.

En 2022, Nike va llançar .SWOOSH, una plataforma de Web3 que permet a la comunitat crear i comerciar amb col·leccionables digitals i roba virtual. Aquest sistema incentiva la participació de la comunitat mitjançant regalies i premis.

4. Recompenses a través de NFT

Els NFT (Tokens No Fungibles) han revolucionat els programes per a fidelitzar clients en oferir recompenses genuïnament úniques i irreemplaçables, com a obres d’art digital d’edició limitada o experiències exclusives basades en tokens. Aquesta innovació permet que les marques es mantinguin a l’avantguarda de les tendències de col·leccionables digitals, afegint una dimensió innovadora als seus programes de lleialtat.

Un exemple d’això és Starbucks, que en 2022 va llançar Odyssey, un programa de lleialtat habilitat per a Web3 i una plataforma de NFT. En Odyssey, els participants poden completar tasques i desafiaments interactius per a guanyar col·leccionables digitals intercanviables coneguts com a «segells de viatge». Aquests segells desbloquegen beneficis exclusius, experiències úniques i mercaderia especial.

Font: Observatorio Blockchain (Sede Blockchain)

5. Propietat i Identitat

Potser l’aspecte més emocionant de la lleialtat basada en Web3 és la veritable propietat. Els membres poden posseir una part digital d’una marca, la qual cosa fomenta un profund sentit de pertinença i compromís. Aquest «token» de lleialtat no és només simbòlic, ja que es pot intercanviar, vendre o conservar com un objecte de col·lecció.

6. Compossibilitat
Quan es creen programes de lleialtat basats en Web3, les marques no necessiten començar des de zero. Els desenvolupadors poden aprofitar eines componibles de codi obert per a construir experiències de recompenses altament personalitzables i integrades. Això augmenta l’eficiència i el potencial d’innovació en la infraestructura de recompenses preexistent.

En resum, el fet de fidelitzar a un client està experimentant una transformació significativa a mesura que les empreses exploren les possibilitats de la tecnologia blockchain i la Web3. En abraçar la transparència, la propietat i la co-creació, les marques poden construir programes de lleialtat que van més enllà de les transaccions financeres, establint connexions més profundes i significatives amb els seus clients.

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io

Els articles del CBCat s’escriuen i se seleccionen amb cura per fer promoure l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que els lectors de l’article puguin prendre.

Segueix-nos a Twitter i LinkedIn

Translate »