Blockchain en els registres de salut digitals

Article extret del mitjà Observatorio Blockchain

El potencial de la tecnologia blockchain en la cura de la salut s’està convertint cada vegada més en un tema de conversa en la indústria. Blockchain té el potencial de transformar l’administració dels registres de salut digitals, millorant la seguretat, la privacitat i la interoperabilitat de les dades.

En un entorn on la confiança i la protecció de la informació delicada són fonamentals, la implementació de la blockchain en la cura de la salut promet solucions innovadores per a facilitar l’intercanvi segur de les dades entre proveïdors d’atenció mèdica i pacients.

En aquest article, explorarem el paper fonamental que exerceix la tecnologia blockchain en els registres de salut digitals. Així mateix, com contribueix a millorar la qualitat de la cura mèdica en l’era digital. Discutirem els beneficis de seguretat i privacitat que ofereix, així com la seva capacitat per a millorar l’eficiència i reduir els costos en la gestió de registres mèdics. A més, analitzarem casos d’ús destacats, com Sendsquare i eHealth Estònia, per a il·lustrar com aquestes solucions estan sent implementades amb èxit a tot el món.

Com la blockchain transforma la gestió de registres de salut

El potencial de la tecnologia blockchain en la gestió de registres de salut digitals s’ha tornat cada vegada més rellevant a causa dels desafiaments que presenta el sistema actual. Els atacs cibernètics i la vulnerabilitat de les dades confidencials dels pacients han generat la necessitat d’adoptar mesures més sòlides per a protegir la integritat de la informació.

En el passat, hem estat testimonis d’atacs cibernètics a sistemes de salut, com l’atac WannaCry que va afectar nombroses institucions al Regne Unit o el compromís de dades en el grup d’atenció mèdica de Singapur. Aquests incidents subratllen la importància de salvaguardar els sistemes de salut contra els atacs maliciosos.

La tecnologia blockchain ofereix una solució efectiva a aquests problemes. En aprofitar un llibre major distribuït i segur, els registres de salut s’emmagatzemen de manera immutable, garantint la integritat de les dades.

Però, a més de millorar la seguretat, aquesta tecnologia també aborda el problema de la fragmentació i l’aïllament dels registres de salut. En utilitzar una xarxa distribuïda, els proveïdors d’atenció mèdica poden accedir i compartir dades de manera eficient, la qual cosa fomenta la interoperabilitat i millora la col·laboració entre diferents entitats d’atenció mèdica.

En adoptar aquesta tecnologia innovadora, podem construir un sistema d’atenció mèdica més robust i centrat en el pacient, beneficiant a tots els involucrats en el procés d’atenció mèdica.

4 Beneficis d’Utilitzar la Blockchain en els Registres de Salut

La implementació de la tecnologia blockchain en la gestió de registres de salut digital ofereix una sèrie de beneficis significatius que milloren la forma en què s’emmagatzemen, accedeixen i utilitzen les dades mèdiques. A continuació, es presenten quatre beneficis destacats:

Major seguretat

La tecnologia blockchain utilitza algorismes criptogràfics avançats i un sistema de registre distribuït per a garantir la seguretat dels registres de salut. Les dades emmagatzemades en la cadena de blocs són immutables i resistents a la manipulació, la qual cosa protegeix la integritat i confidencialitat de la informació mèdica.

Major privacitat i control per als pacients

La blockchain permet als pacients tenir un major control sobre qui pot accedir als seus registres de salut i sota quines condicions. Les dades mèdiques s’encripten i es vinculen a una identitat única del pacient. Això garanteix que només es comparteixin amb el consentiment explícit del pacient. Brindant una major privacitat i seguretat de la informació personal.

Millora en l’eficiència i la interoperabilitat dels registres de salut

La tecnologia blockchain estandarditza i centralitza els registres de salut en un sol lloc accessible per als proveïdors d’atenció mèdica autoritzats. Això agilitza la cerca i recuperació d’informació mèdica, estalvia temps i recursos, i millora la interoperabilitat entre diferents sistemes de registres mèdics electrònics.

Reducció de costos i eliminació d’intermediaris

En eliminar intermediaris i tercers de confiança, la tecnologia blockchain redueix els costos associats amb l’emmagatzematge i l’intercanvi de dades de salut. Els processos administratius se simplifiquen, la qual cosa condueix a una major eficiència i estalvi de recursos.

En resum, la tecnologia blockchain en la gestió de registres de salut digital brinda major seguretat, privacitat i control per als pacients, millora l’eficiència i interoperabilitat dels registres mèdics, i redueix els costos en eliminar intermediaris innecessaris. Aquests beneficis prometen transformar la forma en què es gestionen les dades mèdiques i millorar l’atenció mèdica en general.

Dos casos d’èxit Blockchain en la gestió de registres de salut

L’adopció de la blockchain ha demostrat ser prometedora en la millora de la gestió de registres mèdics. Dos exemples que il·lustren el potencial d’aquesta tecnologia són Sendsquare i eHealth Estònia.

 

Sendsquare: Gestió eficient de dades clíniques a Corea del Sud

A Corea del Sud, Sendsquare, una Fundació de FLETA Blockchain, ha desenvolupat un sistema reeixit per a la gestió de dades clíniques anomenat eCRF. Aquest projecte ha estat reconegut com destacat per l’Agència Nacional de Promoció de la Indústria de TU del Govern de Corea del Sud, també conegut com NIPA. En col·laboració amb la Universitat de Hanyang i l’Hospital St. Mary’s de Seül. El projecte mostra prometedores aplicacions de la tecnologia blockchain en el camp de la salut.

El sistema eCRF de Sendsquare utilitza la tecnologia blockchain per a registrar les interaccions entre pacients i proveïdors a través de contractes intel·ligents. El registre mèdic basat en el núvol s’associa amb els permisos de visualització i les instruccions de recuperació de dades. Això que garanteix la seguretat i la privacitat de la informació clínica. Una vegada que un metge crea un registre, es verifica i el pacient autoritza els permisos de visualització.

 

eHealth Estònia: Eficiència Blockchain en la gestió de registres mèdics

eHealth Estònia és un altre exemple notable de com la tecnologia blockchain s’utilitza de manera efectiva per a aconseguir una gestió eficient dels registres mèdics. Aquesta plataforma, que es va llançar en 2005, va començar a adoptar activament la tecnologia blockchain en 2016 en associació amb Guardtime.

Mitjançant l’ús d’una infraestructura de signatura sense clau (KSI) basada en blockchain, eHealth Estònia ha arribat a emmagatzemar el 95% dels registres mèdics en la cadena. Això inclou receptes digitals i sol·licituds de metges.

La implementació de la blockchain en eHealth Estònia ha proporcionat una infraestructura en línia de salut nacional ordenada i eficient. Els registres s’actualitzen automàticament i la plataforma ha demostrat ser capaç de manejar grans volums de dades mèdiques.

 

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io

Els articles del CBCat s’escriuen i se seleccionen amb cura per fer promoure l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que els lectors de l’article puguin prendre.

Segueix-nos a Twitter i LinkedIn

Translate »