Carboni Zero

El projecte Carboni Zero és una iniciativa desenvolupada pel CBCat, amb el suport de l’Ajuntament de Vic, que té com a objectiu crear una eina innovadora per mesurar les emissions de carboni generades en tota la cadena de producció d’un bé alimentari. Aquesta eina utilitza tecnologia blockchain per emmagatzemar les dades de petjada de carboni durant tot el cicle de producció d’un producte alimentari manera descentralitzada i segura, oferint informació accessible tant als diferents agents involucrats en la producció com al consumidor final.

Propòsit del projecte

El propòsit fonamental del projecte Carboni Zero és ajudar a les empreses i organitzacions del sector alimentari a prendre consciència de l’impacte ambiental que genera la seva producció. Mitjançant aquesta eina, es poden identificar i mesurar les emissions de carboni que s’originen en cada etapa de la cadena de subministrament, des de l’obtenció de matèries primeres fins a la distribució del producte final.

Aquesta mesura precisa de les emissions permet identificar punts crítics on es pot millorar l’eficiència i reduir l’empremta de carboni, afavorint la transició cap a pràctiques més sostenibles i de baix impacte ambiental en el sector.

Beneficis

Els beneficis del projecte Carboni Zero són diversos i es desglossen en múltiples àmbits:

Sostenibilitat Ambiental

Amb la mesura i la consciència de les emissions de carboni, les empreses poden implementar mesures de reducció i optimització de recursos per disminuir el seu impacte ambiental i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.

Anticipació a futures obligacions legals

La Unió Europea té la ferma voluntat de convertir-se, l’any 2050, en el primer continent neutre d’emissions (European Green Deal). Un dels primers passos implicarà l’obligatorietat de reportar les emissions que es generin. Carboni Zero mesura aquestes emissions, facilitant l’acompliment dels requisits comunitaris.

Transparència i Confiança

La tecnologia blockchain permet emmagatzemar les dades de manera immutable i transparent per a tots els actors de la cadena. Això genera confiança i transparència en la informació relacionada amb les emissions de carboni dels productes.

Responsabilitat Social Corporativa

Les empreses que adopten el projecte Carboni Zero poden demostrar el seu compromís amb la sostenibilitat i la responsabilitat social, la qual cosa pot afavorir la seva imatge de marca i l’acceptació dels consumidors conscients del medi ambient.

Valor afegit al consumidor

Amb l’accés a informació detallada sobre les emissions de carboni dels productes, els consumidors poden prendre decisions informades i optar per productes amb menor impacte ambiental, afavorint una demanda més sostenible.

Mercat de crèdits de carboni

La possibilitat de crear un exchange per negociar crèdits de carboni verificats pot afegir un incentiu addicional per a les empreses per reduir les seves emissions i promoure pràctiques més sostenibles.

Implementació

En aquesta fase inicial del projecte, s’està duent a terme un pilot per provar i validar la funcionalitat de l’eina Carboni Zero. Noel, Llet Nostra i Bonpreu estan provant l’eina en diferents productes per mesurar les emissions de carboni al llarg de les seves cadenes de producció.

Participació i col·laboració

El projecte Carboni Zero està obert a la col·laboració amb altres organitzacions, empreses o institucions que comparteixin l’interès per afrontar el canvi climàtic i promoure la sostenibilitat en el sector alimentari.

Les maneres de participar o col·laborar poden ser diverses:

Empreses del sector alimentari: Poden unir-se com a usuaris del projecte i implementar l’eina Carboni Zero per mesurar i gestionar les emissions de carboni dels seus productes a partir de l’any 2024.

Finançament i patrocinadors: La col·laboració de patrocinadors pot ajudar a expandir i afegir funcionalitats a l’eina bàsica actualment en desenvolupament.

Què aporta la tecnologia blockchain al projecte?

La tecnologia blockchain és un component clau del projecte Carboni Zero, ja que ofereix una sèrie de característiques que afavoreixen la seva efectivitat:

Descentralització: La informació sobre les emissions de carboni s’emmagatzema en un llibre de transaccions mantingut per una xarxa de nodes descentralitzada i distribuïda. Això elimina la dependència d’un intermediari central i redueix el risc de manipulació o falsificació de les dades.

Transparència: Totes les transaccions i registres sobre les emissions es guarden en un registre públic i immutable. Això permet que tots els actors involucrats puguin accedir i verificar la informació de manera transparent i confiable. I, al mateix temps, fer-ho aportant la informació estrictament necessària, protegint així la privacitat de dades de les organitzacions.

Seguretat: Les dades emmagatzemades en la blockchain estan protegides mitjançant mecanismes criptogràfics avançats, la qual cosa ofereix una major seguretat i integritat de la informació.

Traçabilitat: La tecnologia blockchain permet rastrejar cada etapa de la cadena de producció i el cicle de vida del producte, des de l’origen fins al consumidor final, assegurant la traçabilitat completa de les emissions de carboni.

Facilitació d’intercanvi de crèdits de carboni: La possibilitat d’integrar un exchange per negociar crèdits de carboni verificats aporta una eina addicional per incentivar la reducció d’emissions.

Translate »