Com la IA, amb blockchain, pot transformar la vida quotidiana

Article d’opinió escrit per Eugen Kuzin extret del mitjà Forkast 

La intel·ligència artificial i la tecnologia blockchain poden considerar-se dos dels majors motors d’innovació de l’última dècada, i ja han influït en diversos sectors, com les finances o la gestió de la cadena de subministrament, entre altres. Per tant, és lògic que la combinació de totes dues tecnologies pugui obrir encara més possibilitats.

Font: Canva

Encara que l’ús de la intel·ligència artificial en el sector de les criptomonedes és encara relativament nou, està mostrant un potencial prometedor per a un major creixement, ja que es preveu que el mercat de la IA en blockchain aconsegueixi una valoració de 980 milions de dòlars en 2030.

Explorem les possibles aplicacions de la IA en blockchain i com poden reforçar el sector de les criptomonedes i la seva adopció en les finances convencionals.

Millora de la ciberseguretat i la detecció del frau

Una àrea en la qual l’aplicació de la IA pot beneficiar a les persones és la seguretat de les transaccions en blockchain, creant sistemes de pagament més resistents. En primer lloc, els algorismes de IA poden utilitzar-se per a analitzar patrons i dades de transaccions, la qual cosa permet detectar i prevenir transaccions fraudulentes en la blockchain abans que es produeixin.

En segon lloc, la IA pot emprar algorismes d’aprenentatge automàtic per a millorar l’aspecte de privacitat de les transaccions. La intel·ligència artificial pot analitzar grans quantitats de dades i identificar patrons que puguin indicar un intent de robatori de dades o d’accés no autoritzat al compte d’un usuari. Això facilita a les empreses el desplegament de mesures de seguretat proactives, ja que poden establir alertes automàtiques d’activitats sospitoses i protegir les dades delicades en temps real.

Ja hi ha exemples de projectes que han implementat aquesta utilitat de la IA. La plataforma de seguiment de criptomonedes Scorechain va desplegar intel·ligència artificial per a millorar el seu programari de supervisió de transaccions contra el blanqueig de capitals i implementar millors mesures de predicció del frau. Un altre exemple recent és CipherTrace, un projecte de la branca de seguretat de blockchain de Mastercard, que va adoptar la IA en la seva plataforma per a aprofitar les dades de la cadena i avaluar el risc de diversos criptocomerciants en funció de les seves activitats.

En resum, en incorporar algorismes de IA a la tecnologia blockchain, les organitzacions poden crear un ecosistema més fiable i digne de confiança per a dur a terme les seves operacions.

Anàlisi de dades i eficiència en la gestió

La intel·ligència artificial pot ajudar les empreses a recopilar i analitzar grans quantitats de dades. Una part important de la gestió de qualsevol negoci és l’accés a la informació rellevant i la seva precisió. En aquest sentit, blockchain és un instrument molt eficaç, ja que permet accedir ràpidament a nova informació totalment transparent i immutable.

L’aplicació de la IA pot augmentar encara més aquest avantatge en millorar el procés d’anàlisi de dades. Els algorismes basats en IA poden processar grans quantitats de dades de les xarxes de cadenes de blocs en temps real, identificar patrons que els analistes humans podrien passar per alt i generar informació per a recolzar les operacions empresarials. Tot això a gran velocitat, ja que s’automatitzen molts processos manuals que consumeixen molt temps, millorant encara més l’eficiència operativa.

A més, l’ús de la intel·ligència artificial també pot agilitzar aspectes de la gestió d’una empresa com la gestió de la cadena de subministrament i les transaccions financeres. La IA pot automatitzar processos financers en la cadena de blocs, com la facturació i el processament de pagaments, eliminant la necessitat d’intermediaris i millorant l’eficiència. També pot ajudar a rastrejar els productes en la cadena de blocs i garantir l’autenticitat i la transparència, ja que tots els membres de la xarxa poden veure els mateixos registres.

Ja en 2020, IBM va llançar una plataforma basada en blockchain per al seguiment de la fabricació d’aliments i la logística de la cadena de subministrament, i va incorporar a molts fabricants, distribuïdors i detallistes europeus, tots els quals van compartir informació de seguiment i comptabilitat. Aquest és un bon exemple de com pot aplicar-se aquesta tecnologia per a millorar les pràctiques empresarials, reduir els costos operatius, millorar l’eficiència i garantir la qualitat de béns i serveis importants per a la vida quotidiana.

Reforç de DeFi

La intersecció de IA i blockchain també pot utilitzar-se per a reforçar les finances descentralitzades i Web3, permetent una millor creació de mercats descentralitzats.

Molts dels avantatges de blockchain giren entorn de l’ús de contractes intel·ligents que ajuden a automatitzar processos i eliminen la necessitat d’intermediaris. No obstant això, la creació de contractes intel·ligents pot ser complexa i portar molt de temps. Algorismes de IA com ChatGPT empren el processament del llenguatge natural que pot simplificar aquest procés en permetre als desenvolupadors escriure contractes intel·ligents utilitzant un llenguatge senzill. Això pot ajudar a reduir la possibilitat d’errors, millorar l’eficiència de la codificació i reduir les barreres d’entrada per als nous desenvolupadors, la qual cosa facilita la creació d’aplicacions descentralitzades.

A més, la IA pot utilitzar-se per a optimitzar l’experiència de l’usuari en els mercats Web3. Mitjançant el seguiment dels patrons de cerca dels usuaris, la intel·ligència artificial pot oferir recomanacions personalitzades, posant en contacte a compradors i venedors. Els bots i assistents virtuals basats en IA poden millorar el servei al client i facilitar les transaccions, mentre que la tecnologia blockchain pot garantir l’autenticitat dels productes.

També podem tornar a plantejar el tema de la capacitat de la IA per a analitzar grans quantitats de dades, la qual cosa li permetria identificar tendències, predir patrons de demanda i oferta, i possibilitar una millor presa de decisions per als usuaris i operadors dels mercats Web3.

Ja estem veient exemples d’integració de la IA en aquest sentit, i un dels més recents és el del gegant francès d’articles de luxe Kering. A principis d’enguany, l’empresa va presentar un nou mercat que combina elements d’intel·ligència artificial i criptomonedes. La plataforma no sols ofereix els serveis d’un bot impulsat per IA que ajuda els compradors a navegar per la seva selecció, sinó que els clients també poden connectar els seus criptocarteres i comprar articles utilitzant la criptomoneda Ethereum.

Sinergies de les cripto amb la IA

Encara que la implementació de la IA en la criptoindústria es troba encara en les seves primeres fases, podem veure que no falten formes prometedores de materialitzar aquesta unió. Només en DeFi i Web3, la intel·ligència artificial té el potencial de millorar enormement aspectes del mercat, fent-lo més atractiu per a nous usuaris.

Més enllà d’això, si s’afegeixen les organitzacions tradicionals a l’equació, la unió de IA i blockchain té el potencial de millorar enormement les pràctiques empresarials, millorant l’eficiència, l’experiència de l’usuari i la presa de decisions. En els pròxims mesos i anys, sens dubte veurem un major desenvolupament del vincle entre aquestes dues tecnologies, i estic desitjant veure què sortirà d’això.

 

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io

Els articles del CBCat s’escriuen i se seleccionen amb cura per fer promoure l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que els lectors de l’article puguin prendre.

Segueix-nos a Twitter i LinkedIn

Translate »