Comunitats energètiques

La transició energètica és una realitat que ens durà cap a una societat més sostenible. Els sistemes tradicionals de consum d’energia tenen data de caducitat, i ja hi ha un sector de la població que s’està reinventant per poder conviure en un entorn més sostenible sense perdre qualitat de vida.

Un dels nous sistemes que pretenen adaptar-se a aquesta nova realitat són les comunitats energètiques, unes petites xarxes formades per consumidors i productors, que permeten a aquests un intercanvi d’energia de forma distribuïda.

D’aquesta forma s’aconsegueix una energia de proximitat, amb un joc dels excedents molt més manejable, permetent el naixement d’iniciatives com l’autoconsum col·lectiu o compartit i molta major facilitat de conèixer d’on ve la teva energia.

En un sector com aquest on prima la descentralització, una tecnologia com blockchain és ideal, mantenint la tònica de crear una xarxa d’iguals sense una unitat central controladora.

A continuació es fa una presentació dels projectes o solucions que utilitzen blockchain per millorar les comunitats energètiques.

Translate »