EAC (Energy Attribute Certification)

La transició energètica ha estat agafant empenta en els darrers anys, tant en l’àmbit governamental com industrial. Aquest fenomen ha generat que, en certa manera, com a societat, també arribem a un nivell de consciència col·lectiva que ens fa avançar cap a la sostenibilitat energètica.

Aquesta consciència ens porta a pensar més enllà en la cadena de subministrament energètic, essent un exemple molt clar el cas d’un cotxe elèctric. En aquest cas, podem trobar la situació en què el cotxe com a tal no produeix emissions. Però l’electricitat que aquest necessita ha sigut generada a partir de fonts contaminants, continuant amb la tendència actual d’insostenibilitat, que inicialment es buscava combatre amb l’ús d’aquest vehicle.

Aquest senzill exemple es pot extrapolar a qualsevol indústria o comerç, on es duen a terme polítiques i implantacions de sistemes de cara a la sostenibilitat, però després existeix la possibilitat d’estar consumint una energia d’origen contaminant.

Per posar fi a aquest dubte, s’han creat mecanismes com els EAC, o (Energy Attribute Certificate) per les seves sigles en anglès, un innovador tipus de certificació digital, que dona algun valor afegit l’energia, generalment verificant l’origen verd d’aquesta, diferenciant-la de l’energia convencional, i que en els darrers temps s’ha fet un espai dins el mercat.

A continuació es presenten alguns projectes o solucions que fan servir blockchain per impulsar els EAC.

Translate »