Finances tradicionals (TradFi) s’apunten a tokenitzar l’economia amb blockchain

Article extret d’observatorio blockchain

Les grans companyies de finances tradicionals (TradFi) estan immerses en una espiral d’innovació tecnològica per a adaptar-se com més aviat millor a la tokenització que permet la tecnologia blockchain. Les noves tecnologies derivades de l’aparició de Bitcoin permeten a aquestes grans corporacions convertir actius físics o digitals en tokens, que són unitats de valor que es poden emmagatzemar i transferir en una cadena de blocs.

Font: Canva

TradFi

Gràcies a aquest canvi tecnològic, les TradFi poden:

 1. Millorar l’eficiència: la tokenització pot automatitzar processos i reduir la necessitat d’intermediaris, permetent una major eficiència. Per exemple, els bancs tradicionals poden utilitzar la tokenització per a facilitar la liquidació de valors, la qual cosa podria reduir els costos i els temps de transacció.
 2. Augmentar la transparència: la cadena de blocs és una tecnologia transparent, la qual cosa podria afavorir mercats més justos i equitatius per a tots els participants.
 3. Crear noves oportunitats d’inversió: la tokenització pot crear noves oportunitats d’inversió. Per exemple, en actius líquids o en mercats emergents. Així, els bancs tradicionals poden emprar la tokenització per a facilitar l’accés a inversions líquides, com a immobles o art.

A causa de tot l’exposat més amunt, en els pròxims anys, probablement, veiem un augment en l’ús de la tokentizació en tots els sectors financers. De fet, ja podem veure clarament aquesta tendència en l’actualitat. Diferents actors globals estan posant els seus ulls en aquesta tecnologia i les seves possibilitats. A mesura que les empreses financeres adoptin aquesta tecnologia, la tokenització es convertirà en una part integral de les finances tradicionals.

TradFi, transformació de les finances tradicionals amb blockchain

L’ecosistema TradFi està integrat per un conjunt d’institucions i sistemes financers que han existit durant segles. D’ell formen part els bancs, fons d’inversió, asseguradores, borses de valors i altres actors que faciliten l’intercanvi de diners i actius.

Per part seva, Blockchain és una tecnologia de registre distribuït que pot utilitzar-se per a registrar transaccions de manera segura i transparent. En els últims anys, l’ús de blockchain en el sector financer s’ha incrementat notablement. Bancs, asseguradores i altres actors estan explorant la manera en què aquesta tecnologia pot ajudar a millorar les seves operacions i oferir nous productes i serveis als seus clients.

Exemples de com blockchain està transformant les TradFi:

 1. Finances descentralitzades (DeFi): es tracta d’un conjunt de serveis financers que es basen en blockchain i que no requereixen intermediaris financers tradicionals. DeFi ha crescut ràpidament en els últims anys, oferint noves oportunitats d’inversió i finançament als usuaris.
 2. Finances corporatives: blockchain s’està usant per a facilitar l’emissió i l’intercanvi de valors corporatius. Per exemple, JPMorgan Chase ha llançat una plataforma de blockchain que empra la tokenització per a facilitar la liquidació de valors.
 3. Finances de consum: la tecnologia blockchain s’està utilitzant per a facilitar la compra i venda d’actius digitals, com a obres d’art o col·leccionables. Per exemple, Sotheby’s, una casa de subhastes d’art, ha utilitzat blockchain per a subhastar obres d’art digital.
 4. Finances d’inversió: blockchain s’està emprant per a facilitar l’accés a inversions líquides, com a immobles o art. Goldman Sachs ha creat un token que representa un préstec de 100 milions de dòlars.

Exemples d’aplicació de la tokenització en TradFi

Amundi

Amundi, una important gestora d’actius europea amb més de 2 bilions de dòlars en actius sota gestió, està explorant la possibilitat de tokenitzar fons del mercat monetari (FMM). Aquest moviment representaria un valuós pas endavant en l’adopció de la tecnologia blockchain en la indústria financera tradicional. La tokenització de FMM implicaria la creació de tokens digitals que representin accions dels fons. Aquests tokens podrien després comercialitzar-se en una plataforma basada en blockchain, proporcionant diversos beneficis.

La tokenització dels FMM seria un avanç significatiu, ja que demostraria que la tecnologia blockchain pot utilitzar-se per a titulitzar actius financers tradicionals. Això podria aplanar el camí per a la tokenització d’altres tipus d’actius, com a accions i bons.

L’exploració per part d’Amundi de la tokenització de FMM és un senyal positiu per a l’adopció de la tecnologia blockchain en la indústria financera tradicional. És probable que vegem cada vegada més institucions financeres tradicionals utilitzant blockchain en els pròxims anys.

JPMorgan

JPMorgan Chase, un dels bancs més grans del món, ha estat pioner en l’ús de la tokenització en TradFi. En 2021, JPMorgan Chase va llançar Onyx, una plataforma de blockchain que utilitza la tokenització per a facilitar la liquidació de valors.

Onyx utilitza la tecnologia de cadena de blocs per a crear tokens digitals que representen valors, com a accions, bons i derivats. Aquests tokens es poden intercanviar en una plataforma de blockchain, la qual cosa pot millorar l’eficiència i la transparència de les operacions de liquidació.

Recentment, JPMorgan Chase va emprar Onyx per a tokenitzar participacions en un fons d’inversió de BlackRock. Aquest va ser el primer cas d’ús de la tokenització de valors en una transacció real. La utilització de Onyx per part de JPMorgan Chase és un exemple de com les TradFi estan adoptant la tokenització. La tecnologia té el potencial de transformar els mercats financers, millorant l’eficiència, la transparència i les oportunitats d’inversió.

Goldman Sachs

Goldman Sachs és un altre gran banc tradicional que ha estat explorant l’ús de la tokenització en una sèrie d’àrees, com les finances corporatives i les finances d’inversió.

En 2022, Goldman Sachs va anunciar que havia creat al costat de BNY Mellon, un token que representa un préstec de 100 milions de dòlars. Aquest token va ser creat per a un client corporatiu que buscava una forma més eficient de recaptar capital. El token es va emetre en una plataforma de blockchain i es va vendre a inversors institucionals, usant la plataforma HQLA.

L’ús d’un token per a representar un préstec és un exemple de com la tokenització pot millorar l’eficiència dels mercats financers. La tokenització pot ajudar a reduir els costos i els temps de transacció i pot fer que els actius siguin més accessibles per a un major nombre d’inversors.

BNY Mellon

BNY Mellon és una empresa de serveis financers global amb seu als Estats Units. És un dels bancs més grans del món, amb actius de més de 3,8 bilions de dòlars.BNY Mellon ha estat un pioner en l’ús de la tecnologia blockchain en el sector financer tradicional. En 2019, va llançar BNY Mellon Digital Asset Custody, una plataforma de custòdia d’actius digitals que utilitza la tecnologia blockchain.

En 2022, BNY Mellon va emprar la plataforma de Goldman Sachs, HQLA, per a emetre un token de deute digital. El token representava un préstec de 100 milions de dòlars. Més tard, en 2023, BNY Mellon va anunciar una sèrie d’iniciatives per a accelerar la seva adopció de la tecnologia blockchain:

 1. Creació d’una nova unitat de negocis dedicada a la tecnologia blockchain.
 2. Inversió en empreses emergents de blockchain.
 3. Col·laboració amb altres bancs i empreses financeres per a desenvolupar estàndards de la indústria per a la tecnologia blockchain.

L’entrada de BNY Mellon en el món TradFi és un signe que la tecnologia blockchain està guanyant acceptació en el sector financer tradicional. BNY Mellon és un jugador important en el sector financer i la seva adopció de la tecnologia blockchain podria ajudar a impulsar la seva adopció per part d’altres bancs i empreses financeres.

BlackRock

BlackRock és una empresa d’inversió global amb seu als Estats Units. És l’administrador d’actius més gran del món, amb actius sota administració de més de 10 bilions de dòlars. BlackRock ha estat un pioner en l’ús de la tecnologia blockchain en el sector financer tradicional.

En 2022, es va convertir en el primer administrador d’actius a participar en una emissió de valors tokenitzats, gràcies al suport de JP Morgan. De fet, d’aquesta col·laboració, Blackrock s’ha convertit en un dels principals clients d’actius tokenitzats de JP Morgan, per mitjà del seu projecte Tokenized Collateral Network (TCN).

BlackRock està explorant l’ús de la tecnologia blockchain en les següents àrees:

 1. Liquidació de valors: treballa amb JPMorgan Chase per a desenvolupar un sistema de liquidació de valors basat en blockchain. Aquest sistema podria reduir els costos i els temps de liquidació.
 2. Custòdia d’actius digitals: està desenvolupant una plataforma de custòdia d’actius digitals que utilitza la tecnologia blockchain. Aquesta plataforma podria ajudar les empreses a emmagatzemar i gestionar els seus actius digitals de manera segura.
 3. Emissió de valors tokenitzats: BlackRock explora la possibilitat d’emetre valors tokenitzats, com a bons o accions. Aquests valors podrien ser més eficients i transparents que els valors tradicionals. Això inclou, per exemple, el llançament del seu tan esperat ETF de Bitcoin.

Tot el descrit subratlla que les perspectives a futur de la tokenització en el món TradFi són positives. La tecnologia té el potencial de transformar els mercats financers, fent-los més eficients, transparents i accessibles. Com hem dit, la tokenització podria incloure actius tradicionals, com a accions, bons i immobles, així com la tokenització d’actius nous.

Per descomptat, la tokenització també comporta alguns riscos: volatilitat dels preus dels actius digitals, la possibilitat de frau i la falta de regulació. Però són assumptes que a poc a poc s’aniran solucionant perquè totes les peces encaixin i el sector creixi fins a convertir-se en el nou estàndard de les finances globals.

 

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io

Els articles del CBCat s’escriuen i se seleccionen amb cura per fer promoure l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que els lectors de l’article puguin prendre.

Segueix-nos a Twitter i LinkedIn

 

Translate »