Flexibilitat de la demanda

En les darreres dècades, la societat occidental ha patit un seguit de canvis cap a l’electrificació i la digitalització. Aquests canvis han suposat una millora en la qualitat de vida per a la majoria de la població i en general un gran impuls econòmic, però de manera proporcional ha implicat un augment important en l’energia consumida per càpita.

Així doncs, ens trobem amb un augment de la demanda que creix a una velocitat on en alguns casos, l’oferta disponible ha de fer un sobreesforç per proporcionar l’energia necessària i, a vegades, pot no ser capaç de cobrir-la.

Per combatre aquestes problemàtiques, s’han creat mecanismes com el desplaçament de càrrega, conegut en anglès com “peak shaving” que, aprofitant que la demanda d’energia no és constant, mou consums d’energia de les hores pic, cap a hores on la demanda general és menor, i en les que el preu de la mateixa sol ser inferior.

És arran d’aquests mecanismes, que neixen conceptes com la flexibilitat de la demanda, essent aquesta la capacitat que té un consumidor d’adaptar-se al desplaçament de càrrega proposat per la comercialitzadora. Un exemple d’aquest concepte en l’àmbit d’un domicili particular, podria ser posar consums intensius no indispensables com ara pot ser una rentadora o el rentaplats, a hores on hi ha molta producció solar, una energia barata i sostenible, en comptes de fer-ho a primeres hores de la nit, on el consum en general és molt més elevat, i la producció renovable és gairebé nul·la, encarint així els preus de generació i emprant recursos no renovables.

Un altre concepte no relacionat directament amb el desplaçament de càrrega, però si amb la idea que els consumidors participin en el mercat és la figura de l’agregador. Com el seu nom indica, aquest agrega la demanda de múltiples consumidors i la presenta als mercats majoristes amb l’objectiu d’aconseguir un millor preu per a l’energia que requereixen aquests consumidors.

A continuació es fan un recull dels projectes i solucions que, mitjançant l’ús de la blockchain, treballen amb la flexibilitat de la demanda.

Translate »