França convida al «món» a definir un marc regulador per a finances DeFi

Article extret d’Observatorio Blockchain

L’Autoritat dels Mercats Financers de França (AMF) ha elaborat un document en el qual proposa un marc regulador global per a les finances descentralitzades (DeFi). AMF indica que dona suport a un enfocament progressiu i proporcionat, respectant el principi «mateixa activitat, mateix risc, mateixes regulacions» per a les noves activitats financeres sobre criptoactius basats ​​en protocols automatitzats, descentralitzats i desintermediats.

En el seu document, el regulador francès convida a les parts interessades a compartir els seus comentaris, abans del 30 de setembre. AMF considera que donada la naturalesa transfronterera de les activitats DeFi, l’enfocament ha de ser coordinat amb totes les parts. Per al regulador, la coordinació és imprescindible per a fomentar el naixement d’un mercat just, propici per a la innovació i protector per als inversors».

França DeFi

El document, segons AMF, té com a objectiu definir què constitueix l’ecosistema de DeFi i els diferents conceptes específics de l’entorn. Com els protocols de cadena de blocs (conjunts de regles informàtiques que permeten la seqüenciació de transaccions en forma de blocs dins del llibre major distribuït). Els contractes intel·ligents (programes que executen transaccions de manera automatitzada segons criteris predefinits). O els protocols d’intercanvi descentralitzats, que permeten la iniciació, negociació, liquidació i registre automatitzat de transaccions en un sol cicle directament en una blockchain.

El document elaborat per AMF descriu les tendències observades en aquest mercat i aborda els tipus de riscos que han estat identificats. Inclosos els de liquiditat, valoració, manipulació de preus, lliscament de valor o palanquejament. També estudia els problemes de governança que plantegen aquests nous models que permeten als usuaris participar directament en la gestió dels protocols interactuant en una blockchain. AMF indica que el document planteja punts de discussió que poden alimentar el pensament regulador futur.

Alternativa als serveis financers tradicionals

Les activitats vinculades amb les DeFi encara sota poc conegudes per al públic en general i es troben en una etapa primerenca de desenvolupament. Basades en tecnologia de registres distribuïts i l’ús de criptoactius, les DeFi, segons AMF, són una alternativa als serveis financers tradicionals. Permeten operacions automatitzades, descentralitzades i desintermediades, sense necessitat d’intervenció humana, diu el regulador. AMF diu que DeFi ha experimentat un gran auge en els últims anys i una alta exposició mediàtica amb motiu del col·lapse de l’ecosistema Terra-Luna el maig de 2022, que va qüestionar la maduresa i viabilitat d’uns certs protocols.

AMF recorda que el treball de la Comissió Europea, el de l’Organització Internacional de Comissions de Valors (IOSCO) i el del Consell d’Estabilitat Financera (FSB) llançaran llum sobre els temes de la regulació DeFi.

 

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io

Els articles del CBCat s’escriuen i se seleccionen amb cura per fer promoure l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que els lectors de l’article puguin prendre.

Segueix-nos a Twitter i LinkedIn

Translate »