Gestió eficient de l’energia

Els dos pilars cap a la transició energètica és augmentar la producció renovable i disminuir el consum. Al voltant d’aquesta segona necessitat va sorgir el concepte d’eficiència energètica, que a grans trets es defineix com buscar el millor rendiment o balanç d’energia possible, és a dir minimitzar pèrdues.

En relació amb aquesta idea de millora de la gestió de l’energia es va donar més importància l’enregistrament de dades energètiques en les indústries i edificis , a fi de poder prevenir malbarataments energètics i malussos que eleven el consum. Aquesta idea, però en el moment que es vol estudiar alguna estructura amb moltes entrades d’informació diferents, es torna una tasca titànica, i en molts casos apareixen falles en les mesures, impedint la correcta gestió.

Amb la implementació de blockchain, desapareix aquesta preocupació per un possible registre incorrecte, alliberant, temps i càrrega de treball per centrar-se en l’important buscar solucions per la part de consum cap a una societat més sostenible.

A continuació, es mostra un llistat de les diferents solucions i projectes on es relacionen els conceptes de blockchain i gestió eficient de l’energia.

Translate »