Jornada de blockchain i alimentació i begudes

21 de juny a les 10 h
Vic / Online

El sector agroalimentari és el primer sector de l’economia catalana i un dels exportadors més dinàmics. Aquest genera anualment un volum de negoci d’uns 38.205 M€, i representa el 16’38% del PIB català.

Actualment els consumidors tendeixen a mantenir hàbits de consum més saludables i sostenibles. Aquest canvi de paradigma exigeix canvis en les empreses productores i entitats del sector primari, les quals es veuen amb l’obligació d’adaptar-se a les noves exigències del consumidor i de les regulacions mediambientals.

Translate »