L’estat espanyol avança sis mesos l’aplicació Mica per a criptoactius

Article extret d‘observatorio blockchain

L’estat espanyol ha avançat sis mesos l’aplicació del Reglament Europeu sobre el mercat de criptoactius (Mica), per a poder posar-ho en marxa el desembre de 2025. El govern ha indicat que l’objectiu és poder oferir seguretat jurídica i protegir els inversors amb un marc regulador estable. Nadia Calviño, vicepresidenta primera en funcions, va informar de l’avançament a la presidenta de l’Autoritat Europea de Valors i Mercats (ESMA), Verena Ross.

Mica

El Reglament europeu és la primera norma internacional que regula el mercat de criptoactius, introduint obligacions tant per als emissors com per als proveïdors de serveis de criptoactius. Una vegada publicat el reglament Mica, els estats membres han de prendre una decisió sobre el període d’aplicació de la norma en cada país. En cas de no prendre’s cap decisió, aquest reglament s’aplicaria a partir de juliol de 2026 pel que fa als proveïdors de serveis de criptoactius, amb un període transitori de 36 mesos.

Amb la decisió de l’estat espanyol, hi haurà un període transitori de 18 mesos, des de la publicació del reglament al juny. Durant aquest període, ESMA i EBA aprovaran normes tècniques de desenvolupament de Mica. Després d’un període d’un any, la Comissió Nacional del Mercat de Valors de l’estat (CNMV), podrà començar a autoritzar les empreses que desitgin oferir serveis de criptoactius, escurçant així el període total en sis mesos.

El govern de l’estat espanyol, indica que la decisió està en sintonia amb la petició que realitza l’ESMA als estats membres. D’aquesta manera, la CNMV podrà iniciar la supervisió abans, la qual cosa donarà seguretat jurídica als inversors espanyols, afirma l’executiu espanyol.

Mica estableix obligacions tant per als emissors com per als proveïdors de serveis de criptoactius. Aquests últims hauran de ser persones jurídiques autoritzades, presentar un white paper i sotmetre’s a una sèrie de normes de govern corporatiu i de protecció a l’inversor. També s’introdueixen normes específiques per a mitigar el risc de liquiditat existent en aquesta mena de criptoactius i per a evitar que es converteixin en un mitjà de pagament àmpliament acceptat. Per al cas dels emissors de criptoactius, les normes de Mica seran aplicables a partir del 30 de juny de 2024.

D’altra banda, els proveïdors de serveis de criptoactius (custòdia, plataformes d’intercanvi, assessorament), han de ser autoritzades per la CNMV.

Fora de l’àmbit Mica

Queden fora de l’àmbit d’aplicació de Mica, els criptoactius coberts per la legislació actual (criptoactius que tinguin la consideració d’instrument financer, dipòsit, etc.). Els tokens no fungibles (NFTs) i l’emissió d’aquells criptoactius generats de forma descentralitzada (com bitcoin), també queden fora de l’àmbit Mica. Encara que la seva negociació en una plataforma sí que estarà regulada sota Mica. Així mateix, Mica no inclou aspectes relacionats amb les finances descentralitzades (DeFi), com els préstecs descentralitzats.

L’estat espanyol, va designar a la CNMV i al Banc d’Espanya com els ens competents per a l’aplicació de Mica en la Llei dels Mercats de Valors i dels Serveis d’Inversió, publicada el març de 2023. ESMA treballa en l’actualitat en el desenvolupament de les normes tècniques que hauran de complir els exchanges de criptomonedes en la zona Euro.

 

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io

Els articles del CBCat s’escriuen i se seleccionen amb cura per fer promoure l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que els lectors de l’article puguin prendre.

Segueix-nos a Twitter i LinkedIn

Translate »