Marketplace Energètic

L’associació de la tecnologia blockchain amb els mercats virtuals, és tal vegada la visió més extensa d’aquesta tecnologia i una de les que més funcionalitats pot oferir.

Un marketplace, o mercat virtual, és un lloc web dissenyat per a poder realitzar un intercanvi de béns determinats. Aquest compta amb els actors típics del mercat, els comerciants i els consumidors, però amb l’avantatge de poder accedir-hi en remot des de qualsevol punt del món.

Aquest tipus de mercats, però requereix un actor més, el verificador, aquell qui dona fe de què la transacció s’ha dut a terme i que l’intercanvi de béns és satisfactori. I és en aquest punt on la tecnologia blockchain aporta un nou concepte, ja que no requereix aquest actor donat que per la naturalesa de la tecnologia ja verifica les transaccions.

En el cas del sector energètic, permet l’aparició d’intercanvis “peer to peer” és a dir, aquells entre consumidors, directament des de l’origen de l’energia fins al punt de consum.

Aquest tipus de transacció, és més eficient, ja que no té associades tarifes ni peatges pel moviment d’aquesta energia, i ofereix també un una capa de transparència, podent saber quina és la font que supleix la demanda del consumidor, el que implica donar més rellevància a les energies sostenibles.

A continuació es presenten projectes i solucions que empren marketplaces energètics amb ajuda de blockchain.

Translate »