Notarització

En el mercat de l’energia, on diàriament es produeixen milions de transaccions, disposar d’un sistema segur per poder portar a terme aquests moviments no és que sigui important és que tracta d’una necessitat vital.
I no només l’intercanvi de diners derivat de la compravenda d’energia sinó també estem parlant d’un flux de dades gegant que pot arribar a ser en alguns casos informació delicada o confidencial.

Així, una tecnologia com blockchain, que prima la seguretat i la immutabilitat de les dades, és ideal. Blockchain actua com un notari virtual, donant fe de què els intercanvis de dades, o simplement l’enregistrament d’aquestes es duen a terme sense requerir una part externa implicada.

A continuació es fan un recull de projectes o solucions que apliquen aquesta funcionalitat de notarització, i ho relacionen amb el sector de l’energia.

Translate »