OTC: Poden les plataformes impulsades per la Blockchain ajudar a aquest tipus de comerç?

La negociació “over the counter” (OTC) significa la compra i venda d’actius a través d’una xarxa descentralitzada en la qual les operacions s’executen normalment per telèfon, correu electrònic i xarxes informàtiques específiques, la qual cosa permet als inversors comprar i vendre sense utilitzar una borsa central. El contrari de la negociació OTC és la “negociació en borsa”, que té lloc a través d’una borsa centralitzada. Curiosament, moles “penny shares” (empreses amb una capitalització menor) es negocien en OTC, ja que de vegades hi ha una falta de demanda i liquiditat per negociar aquestes accions en les borses tradicionals. Per tant, les accions poden negociar-se tant OTC com a través de les borses centralitzades. Els títols de deute i els derivats, que poden ser de gran mida, solen negociar-se OTC. De fet, el mercat de derivats OTC és massiu i segueix creixent amb força, ja que, segons dades del Banc de pagaments Internacionals (BPI), “ha passat d’11,6 bilions de dòlars a finals de 2019 a 15,5 bilions a finals de juny de 2020, el que suposa un augment del 33% en sis mesos.

Aquest contingut està restringit als membres del CBCat. Registra't

Translate »