Polygon 2.0 aposta per una governança descentralitzada

Article extret d’Observatorio Blockchain

L’equip de Polygon ha presentat en el seu blog com serà el nou model de governança de Polygon 2.0. La proposta és de tal rellevància que canviarà per complet el funcionament i desenvolupament de la companyia. Sobretot, perquè obre noves possibilitats en el desenvolupament del seu ecosistema de tecnologies i aplicacions. Els gestors de Polygon aposten per un model de governança descentralitzat, enfront de l’actual model de desenvolupament, considerat molt centralitzat.

Un dels primers canvis és l’arribada del token POL, del qual parlem fa poc aquí en Observatori. Recordem que l’objectiu de POL és convertir-se en la moneda comuna de totes les xarxes basades en Polygon i que redefinirà per complet la tokenomics de la xarxa, la qual cosa suposarà l’adeu al token MATIC.

Amb aquest canvi en el seu tokenomics, Polygon obre la porta a la generació d’una infraestructura de governança, ja que l’objectiu de Polygon 2.0 és convertir-se en una «xarxa de sidechains interconnectades». Donada la complexitat d’aquest sistema i la necessitat d’obertura per a generar transparència i confiança, Polygon ha pensat en una governança comunitària com a millor elecció.

La nova proposta per a la governança de Polygon 2.0 se centra en aquests tres pilars:

Governança del protocol

Impulsar el desenvolupament del marc PIP (Polygon Improvements Proposals – Proposta de Millora de Polygon) amb la finalitat de proporcionar una plataforma de coordinació oberta per al desenvolupament dels seus protocols. Recordem que aquest model s’ha usat en altres projectes de criptomonedes. Com Bitcoin, a través dels seus BIP o Bitcoin Improvements Proposals – Proposada de Millora de Bitcoin.

Encara que el marc actual de PIP ha estat realment útil, els desenvolupadors de Polygon volen ampliar el seu abast amb l’arribada de Polygon 2.0, la qual cosa tindria un enorme efecte en l’obertura de governança i desenvolupament de la xarxa. Per a aconseguir-ho, Polygon vol ampliar l’abast del qual es coneix com a Polygon Protocol Governance Call (PPGC). Es tracta d’una convocatòria tècnica que reuneix diversos desenvolupadors principals i membres de la comunitat per a debatre sobre el desenvolupament del protocol. Així, PPGC és un esforç de col·laboració que inclou actualitzacions dels equips de recerca, així com debats sobre propostes concretes de millora del protocol.

A més d’això, el projecte busca crear una sèrie de mesures que incentivin el seu desenvolupament: recompenses per desenvolupament, hackatons i iniciatives d’educació. Tot això, pensant a incentivar la governança i el desenvolupament del projecte.

Sistema de smart contracts per a la governança

El segon pilar per a la nova governança és el desenvolupament d’un sistema de smart contracts que mantinguin la governança del protocol de forma descentralitzada. La idea és preparar una infraestructura flexible que permeti a Polygon actualitzar-se de manera contínua i adaptar-se al futur. Aquesta estructura acompanyaria al Consell de l’Ecosistema de Polygon, permetent una presa de decisions segura, escalable i explícita per a aquest pilar. Bàsicament, passa per construir smart contracts per a manejar els processos de votació, control del desenvolupament, mòduls de seguretat i tot el necessari per a manejar aquest procés.

Governança del Tresor Comunitari

Finalment, el tercer pilar està relacionat amb el sosteniment econòmic del protocol, sobretot en la proposta descrita en el whitepaper de POL i el seu tokenomics, en la qual s’estableix una Tresoreria Comunitària. Funcionaria com un fons ecosistèmic autosostenible. En essència, aquest finançament ha d’utilitzar-se tant per a béns públics com per a programes de suport per a projectes i iniciatives d’ecosistemes prometedors.El full de ruta inicial proposta per a la governança de la Hisenda Comunitària és la següent:

  • Fase 1: establiment d’una Junta del Tresor Comunitari independent per a facilitar un major creixement de Polygon en brindar suport a l’ecosistema i finançament de béns públics.
  • Fase 2: evolució cap a una major governança impulsada per la comunitat de la Junta d’Hisenda Comunitària i la Tresoreria.

Amb aquest desenvolupament la intenció és mantenir econòmicament el projecte, per a mantenir la seva execució i ampliar les seves funcionalitats en el temps. Sense haver de dependre d’empreses o inversors que poden manipular el desenvolupament a la seva conveniència. D’aquesta manera, es busca blindar el projecte i mantenir la seva autosuficiència. Polygon vol convertir-se en l’epicentre de desenvolupament blockchain i aquests canvis només són un pas en aquest sentit.

 

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io

Els articles del CBCat s’escriuen i se seleccionen amb cura per fer promoure l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que els lectors de l’article puguin prendre.

Segueix-nos a Twitter i LinkedIn

 

Translate »