HyFi by WPP ENERGY

Títol del projecte o solució

HyFi

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per WPPEnergy.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Marketplace energètic, Comunitats energètiques.

Descripció del projecte o solució

El projecte HyFi es tracta d’una plataforma digital basada en la blockchain per a la compravenda d’energia verda.

Aquest nou marketplace s’ofereix com una alternativa al sistema tradicional, on hi ha comissions en les transaccions d’energia pels intermediaris. Amb HyFi, al ser un marketplace més enfocat cap al concepte “peer to peer” s’aconsegueixen transaccions més directes on es poden evitar aquestes despeses intermèdies.

Inicialment, en una primera fase, es planteja com un marketplace intern per als clients de la companyia, ja que només estaria disponible per al comerç d’hidrogen i biofuels obtinguts amb altres sistemes també desenvolupats per WPPEnergy.  En aquesta primera fase, els actius que es compren són les futures produccions d’aquests combustibles, i serien abonats amb un token propi de la companyia, moneda que es pot utilitzar també per aconseguir altres productes de l’empresa.

La segona fase d’aquest projecte és l’expansió, primerament dins del rang dels combustibles, essent possible l’entrada a aquest marketplace d’altres productors de biofuels si estan acreditats com d’origen renovable, i finalment ampliant-se a tot l’espectre d’energia renovable, amb la mateixa estructura de comprar la producció de futurs d’aquesta energia.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

En aquest cas, el projecte es basa totalment en la blockchain, i aquesta ha sigut la intenció dels seus desenvolupadors, qui confien en el potencial d’aquesta tecnologia.

La totalitat del marketplace depèn d’alguna o altra manera de la blockchain. La identificació dels participants, fonamental per garantir la seguretat del sistema i prevenir el frau, l’estructura de les transaccions, en forma de smarts contracts, que automatitzen i faciliten la realització d’aquestes, fins i tot el pagament, en tokens, es pot portar a terme gràcies a la blockchain.

L’adaptació d’aquesta tecnologia, aporta al sistema confiança el que indirectament ajuda a l’avanç del projecte, ja que aquesta confiança es tradueix en major facilitat i interès en realitzar transaccions.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

La maduresa d’aquest projecte o TRL és 3.

En data de la redacció d’aquest resum el projecte està buscant finançament, amb molt bones expectatives, i amb bastant capital recaptat. 

Tot i tenir el concepte definit, falta endinsar-se i aprofundir en el desenvolupament  d’aquest.

Font de la informació

Per a més informació, consulteu la pàgina web: https://wppenergy.io/blockchain/ 

Resum elaborat en data d’abril de 2023.

Translate »