AC Camerfirma

Camerfirma és una Autoritat de Certificació Qualificada eIDAS que forma part del grup Infocert i, per tant, està integrada dins del grup Tinexta. Va ser creada l’any 2001 per les Càmeres de Comerç d’Espanya i està participada en un 49% per aquestes. A més a més, té una clara vocació internacional, amb un enfocament principalment cap al mercat llatinoamericà. La nostra missió, com a proveïdor de serveis qualificats, és portar solucions digitals d’avantguarda a totes les empreses. Camerfirma disposa d’un servei PKI per a la identificació remota de màquines dins d’un entorn IoT:

  • Les PKI s’estan convertint en la tendència principal en tecnologies de seguretat per a IoT i són una base per a qualsevol arquitectura de seguretat d’IoT.
  • Aquest servei pot proporcionar una identitat a cada màquina connectada en una xarxa amb diferents nivells de garantia, amb l’objectiu d’assegurar el negoci i externalitzar els riscos de l’empresa.

CONTACTE

Ismael Gómez

608 913 541

www.camerfirma.com

Translate »