HARA

AGRICULTURA

Hara és una plataforma creada el 2015 que ajuda en el desenvolupament de l’agricultura a Indonèsia mitjançant tecnologia blockchain. La seva finalitat principal és fer que el sector agrícola sigui més transparent i inclou diferents perfils en aquesta activitat, com ara els agricultors, els qui verifiquen la informació agrícola, els compradors d’aquesta informació i altres serveis relacionats.

Font: www.hara.ag/

Mitjançant Hara, els agricultors poden recollir dades importants sobre la seva feina i compartir-les fàcilment a través d’una aplicació. A canvi, reben bonificacions en una moneda digital pròpia, que poden utilitzar per aconseguir productes a Hara. Aquells qui verifiquen la precisió de les dades també reben aquesta bonificació per la seva feina.

Les dades recollides i verificades són usades per altres institucions com bancs, asseguradores i botigues per prendre decisions més informades, com ara donar préstecs als agricultors o conèixer millor la producció agrícola del país. Això ha ajudat a fer més fàcil i ràpida la gestió dels préstecs i les decisions de finançament, així com a crear informes de mercat més precisos.

HARA té com a objectiu millorar la forma com es recullen, comparteixen i utilitzen les dades agrícoles per promoure un desenvolupament sostenible a les zones rurals i millorar la vida dels petits agricultors. La tecnologia blockchain és fonamental per obtenir aquests objectius, ja que proporciona seguretat, inalterabilitat i eficiència en la recopilació i verificació de dades, així com facilita la col·laboració i compartició de coneixement entre els diferents participants de l’àmbit agrícola.

En resum, HARA és una plataforma destacada en el món de l’alimentació i l’agricultura que usa la tecnologia blockchain per millorar la recopilació i l’ús de dades agrícoles, contribuint a la justícia, la transparència i la sostenibilitat del sector agrícola a Indonèsia. Gràcies a la seva missió i tecnologia innovadora, HARA té un impacte positiu en la vida dels agricultors i en la cadena d’alimentació en general.

Font de la informació: https://www.hara.ag/

Translate »