IRENE ENERGY

Títol del projecte o solució

Irene Energy.

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per Irene Energy SARL.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Notarització.

Descripció del projecte o solució

El projecte francès Irene Energy es presenta com una solució innovadora en l’àmbit de la traçabilitat de pagaments.

Es tracta d’una plataforma que funciona com a eina per a dotar de comprensió i de seguretat a les factures que els consumidors fan en la seva compra de serveis energètics, funcionant de pont entre els productors i aquests consumidors.

Aquest software està pensat per a substituir als expenedors habituals d’aquestes factures, contribuint a la iniciativa d’eliminar actors intermediaris externs, ajudant a la transparència de les transaccions.

El funcionament comença de la forma tradicional, amb la compra d’algun servei per part dels consumidors. En aquest moment es notifica a la plataforma on es genera una confirmació de pagament única que va directament des de l’interessat en comprar cap al venedor.

Si el pagament es fa amb moneda convencional i no es fa físicament l’intercanvi de béns, hi ha un temps d’espera on alguna entitat tercera, com pot ser el banc, ha de realitzar per tu aquesta transacció, afegint incertesa i temps d’espera que poden allargar-se.

Amb Irene Energy, aquesta confirmació de compra arriba instantàniament, sense passar sense intermediaris, en forma d’un token on es conté la informació de la compra.

Així ambdós parts compten de forma fiable amb els detalls de la transacció, abans que l’actor extern hagi contactat, permetent d’aquesta manera una verificació per part del venedor del correcte tracte per parts d’aquests actors.

De la mateixa forma un cop el pagament arriba, s’envia cap al comprador un rebut, que confirma que els béns estan en camí, i que l’intercanvi s’ha donat correctament.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

La blockchain actua com una tecnologia disruptiva en projectes com aquest, donat que permet la fiabilitat d’un verificador extern, de forma molt més àgil i reduint costos.

En aquest cas concret, és blockchain qui ofereix aquest balanç entre un sistema de seguretat de les dades que pugui actuar de forma descentralitzada, mestres ho duu a terme a gran velocitat.

Per fer-ho el sistema agafa la informació de la transacció i amb ella en genera un token, inalterable a partir de la seva creació. Aquest token s’envia de forma instantània permeten temps de reacció davant d’errors molt majors.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

El projecte que va arrancar l’any 2018, compta amb una puntuació dins l’escala TRL de 8. 

Estant disponible comercialment en alguns països europeus, el sistema s’ha diversificat, ampliant els seus sectors de treball amb la incorporació de traçabilitat pel sector alimentari i de les inversions.

Projectes com aquest ajuden a sortir dels sistemes centralitzats, oferint una sortida capa a la descentralització on hi ha major nivell de confiança.

Font de la informació

Per a més informació consulteu el web: https://www.irene.energy/

 Resum elaborat en data d’abril de 2023.

Translate »