OMEGAGRID

Títol del projecte o solució

OMEGAGrid

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per OMEGAGrid.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Flexibilitat de la demanda.

Descripció del projecte o solució

La companyia nord-americana OMEGAGrid cerca ajudar a disminuir les congestions de les xarxes elèctriques mitjançant iniciatives de flexibilitat amb un sistema de tokens com a recompensa per participar en aquestes tasques de flexibilitat.

El projecte busca associar-se amb petites comercialitzadores per oferir als clients d’aquestes que adoptin estratègies de desplaçament de càrrega per evitar els pics, és a dir estratègies de “peak shaving”

En el seu pilot, amb la col·laboració de Burlington, una comercialitzadora de Vermount, es va contactar amb els clients per oferir participar en aquest sistema de reducció de pics.

El funcionament d’aquest pilot es tracta d’un sistema de senyals de preus. Aquest sistema es tradueix amb una notificació als usuaris per part d’OMEGAGrid que s’aproxima un període de pic, és a dir de grans consums. Aquest senyal ofereix un preu de compensació per desplaçar el consum fora d’aquest període.

L’usuari pot acceptar o declinar aquest senyal, en el cas d’acceptar, l’usuari serà recompensat per la quantitat d’energia estalviada, comparant-la amb un “baseline” un històric de consum que proporciona la comercialitzadora que dona el consum habitual d’aquest usuari en el període pactat.

El senyal de preu, es dona un dia abans del període de pic, és a dir que es tracta d’una predicció, donant marge de maniobra als usuaris per poder preparar-se per absorbir aquest desplaçament de càrrega. Un dia després d’aquest període de pic OMEGAGrid ingressa a la cartera virtual de l’usuari els tokens de la companyia corresponents. A final de mes, si l’usuari així ho desitja, la comercialitzadora compensarà, comprant aquests tokens per moneda fiduciària, en aquest cas dollars.

El pilot es tracta d’un benefici múltiple, els usuaris guanyen econòmicament, ja que no només se’ls hi paga per la seva flexibilitat sinó que deixen de consumir en aquestes hores pic, la comercialitzadora es beneficia perquè la compensació als usuaris serà sempre més barata que comprar l’energia en aquest període, de la mateixa manera la xarxa es descongestiona en els moments de més sobrecàrrega i finalment el medi ambient es beneficia, ja que quan hi ha molta demanda s’empren tecnologies poc sostenibles per suplir aquest dèficit.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

La tecnologia blockchain en aquest cas proporciona l’opció de fer aquest pagament dels senyals de desplaçament de càrrega en forma de moneda virtual. 

Aquesta funcionalitat simplifica les transaccions i fa del sistema una solució més dinàmica.

De la mateixa manera la blockchain d’OMEGAGrid permet una recollida de dades ràpida i amb la confiança en la incorruptibilitat de les dades que aporten totes les tecnologies blockchain.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

El nivell de maduresa d’OMEGAGrid dins de l’escala TRL és de 6. El projecte compta amb el pilot de Burlington, però més enllà d’aquest no s’ha implementat en altres comercialitzadores.

La iniciativa de reducció dels pics utilitzant senyals de preu, aporta molts avantatges amb pocs inconvenients, i per la seva senzillesa en els pròxims anys es preveu que apareguin més projectes seguin aquesta metodologia.

Font de la informació

Per a més informació consulteu el web: https://www.omegagrid.com/ 

Resum elaborat en data d’abril de 2023.

Translate »