RECORDER by ELECTRON

Títol del projecte o solució

RecorDER

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per Electron.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Representació.

Descripció del projecte o solució

La companyia anglesa Electron presenta el projecte RecorDER, una iniciativa que busca crear una plataforma d’enregistrament de dades energètiques de forma descentralitzada, per tal d’aconseguir el que ells anomenen “una visió del sistema elèctric en conjunt”.

El problema que busca solucionar aquest projecte és la falta d’un sistema d’identificació, enregistrament i tractament de les dades de producció, i especialment del que es fan a petita escala, els anomenats DER (decentralized energy resources) per les seves sigles en angles.

Això és degut en part a què si bé sí que existeixen diversos sistemes que enregistren dades d’aquest tipus, tenen una estructura centralitzada, trobant així diferents controladors de la informació, que en el moment d’unir-se per formar una visió de conjunt, o no ho fan o sol estar associada a errors.

Al contrari, el sistema de RecorDER elabora un únic punt comú per a aquestes, introduint una estandardització, el que ajuda a una comunicació més eficient entre els diferents actors del mercat, i desproveint del poder que donava comptar amb aquesta informació a les companyies que la centralitzaven i monopolitzaven.

De la mateixa manera, i com a efecte secundari positiu, es posa sobre la taula als grans servidors que emmagatzemen dades en els sistemes centralitzats, que són uns nuclis molt importants de consum.

Amb un sistema de dades més gran i a la vegada més detallat, s’obre la porta a més identificació de noves oportunitat de mercat, utilitzant aquestes dades a manera de baròmetre. Així doncs, es pot veure si podrien trobar-se oportunitats per mercats de flexibilitat, agregadors o altres iniciatives encarades a la sostenibilitat.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

Blockchain és la tecnologia sobre la qual es pot construir aquesta base de dades. La descentralització d’aquesta es fa possible gràcies al fet que la informació es distribueix en els nodes que formen la xarxa blockchain.

Un altre punt molt important que blockchain és una capa de seguretat a les dades, aquestes que si bé són públiques no identifiquen a l’usuari que les aporta, ja que amb blockchain es crea una identitat digital protegida contra tercers.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

El projecte ja finalitzat, compta amb un TRL de 7 dins l’escala, amb el correcte desenvolupament del pilot i la seva posterior validació.

Font de la informació

Per a més informació consulteu el web: https://electron.net/projects/project-recorder-uk/#intro

Resum elaborat en data de maig de 2023.

Translate »