REHASH

Títol del projecte o solució

REHash

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per REDEX.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

EAC, Marketplace Energètic.

Descripció del projecte o solució

La companyia asiàtica REDEX està essent pionera en la incorporació als mercats orientals, el comerç de valors afegits de l’energia, com els certificats d’origen renovable.

El seu projecte REHash n’és un bon exemple, una plataforma digital multifunció, que permet el monitoratge d’instal·lacions generadores d’energia, enregistrament de RECs, i el seu posterior comerç.

El software compta amb un funcionament senzill i intuïtiu, on després d’un primer registre del sistema generador que proporcionarà energia renovable i, per tant, la font d’emissió dels RECs, permet un monitoratge en temps real del funcionament de la instal·lació, amb l’energia generada, i els RECs equivalents.

Quan s’arriba a una energia prèviament establida, s’emet el REC que arriba al propietari de la instal·lació en un format de fàcil visualització. Aquest certificat es  pot descarregar si ha de ser d’ús del propietari, o es pot incloure dins els marketplace de la plataforma, per al seu comerç.

Si es vol comprar RECs dins del marketplace de REDEX, es poden adquirir les monedes virtuals de la companyia, els “REX”, moneda que serveix per al projecte REHash, així com per a altres productes de la companyia. La incorporació d’una criptomoneda pròpia, proporciona unes transaccions més ràpides i simples, així com abarateix els costos de les transaccions associats a tercers.

Els certificats emesos per REHash tenen el suport de les principals agències de certificació del sector asiàtic, considerant-se en la majoria d’estats  de la regió, ajudant a les companyies a arribar als objectius energètics marcats per aquests.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

En aquest projecte la tecnologia blockchain actua com a facilitador i de donar seguretat.

Facilitador perquè permet un registre de les dades ràpid, gairebé en temps real arreu del món. De la mateixa manera, tant el marketplace descentralitzat com la possibilitat de comptar amb una moneda virtual independent també són possibles gràcies a la blockchain.

Donar seguretat, però és el paper principal en aquest projecte d’aquesta tecnologia, aporta fiabilitat en la lectura de dades de generació, impossibilitant dobles recomptes o manipulació d’aquestes.

Cada REC emès es grava dins de la blockchain donant una traçabilitat al mateix permetent arribar fins a la seva font de generació i sumant confiança en aquests.

Finalment, dins del propi marketplace, comptar amb blockchain, permet realitzar transaccions sense la necessitat de tenir un organisme verificador, aportant no només seguretat sinó independència del sistema central.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

REHash obté una puntuació dins de l’escala TRL de 9, la màxima.

El projecte està actualment actiu en la majoria de països del Sud-est asiàtic, disponible per a tothom que es vulgui incorporar, i amb expectatives d’expandir-se en els pròxims anys.

Amb una previsió de la demanda de productes com els RECs en augment en els pròxims anys, projectes com REHash aniran sorgint arreu del món essent cada cop més rendibles.

Font de la informació

Per a més informació consulteu el web: https://redex.eco/rehash/

Resum elaborat en data de maig de 2023.

Translate »