SEAFOODCHAIN

SEAFOOD CHAIN AS.

Títol del projecte o solució

Seafoodchain

Empresa titular del projecte

Desenvolupat per Seafood Chain AS.

Categorització del projecte o solució en el sector de l’alimentació

Pesca

Descripció del projecte o solució

Seafoodchain és una plataforma digital noruega que utilitza tecnologia blockchain per rastrejar i documentar la cadena de subministrament de productes del mar des de la pesca fins al consumidor final.

Aquesta plataforma aborda els desafiaments de transparència i sostenibilitat en la indústria pesquera, oferint als consumidors informació detallada sobre la procedència, qualitat i condicions dels productes de la mar.

La plataforma opera mitjançant un sistema de registre de dades descentralitzat i segur en blockchain, permetent a les diferents parts interessades verificar la in

formació de cada etapa del procés de producció. Els pescadors i altres actors de la cadena de subministrament poden registrar informació rellevant com la data i el lloc de captura, el mètode de pesca i el nom del vaixell.

A més, la plataforma ofereix als consumidors la possibilitat de verificar la procedència dels productes de la mar mitjançant un codi QR. Això els permet accedir a informació detallada sobre el camí seguit pel producte des de la captura fins a l’envasament, així com els resultats de proves de qualitat i sostenibilitat. Això ajuda els consumidors a prendre decisions informades i promoure una indústria pesquera més sostenible.

En aquest projecte, la tecnologia blockchain juga un paper fonamental en la creació d’una xarxa descentralitzada i segura per a l’intercanvi d’informació entre els actors de la cadena de subministrament. Gràcies a la immutabilitat i accessibilitat en temps real de la informació, la tecnologia blockchain garanteix que totes les parts interessades puguin accedir a dades com l’origen, la data de producció i el mètode de captura.

A més, la tecnologia blockchain permet la utilització de contractes intel·ligents, automatitzant els processos de verificació i certificació dels productes. Això redueix els costos i els temps de processament, millorant l’eficiència de la cadena de subministrament de productes de la mar.

Font de la informació

https://seafoodchain.no/

Translate »