SELLO SOL

TRACEABILITY

Sello Sol és una plataforma de certificació i traçabilitat de l’energia solar descentralitzada i pública, basada en blockchain per ser utilitzada en productes, serveis i com a sistema de verificació de mesures de reducció d’emissions i canvi de la matriu energètica dels usuaris. La blockchain permet fer transaccions de la informació de l’energia de manera segura, transparent i verificable des del seu origen. 

 

La xarxa de blockchain de Sello Sol es compon de nodes de mineria de dades i estacions de mesurament de radiació solar, les quals són instal·lades al lloc físic on les plantes d’energia associades estan ubicades. La raó de les estacions de mesura físiques, és per verificar i certificar la generació d’energia solar amb una connexió directa al dispositiu de facturació, inversor fotovoltaic o datalogger; reduint al mínim l’error de les dades d’energia recopilades. A més, cada estació compta amb una sèrie de sensors de variables meteorològiques que determinen un punt de comparació per assegurar que el “Performance Ratio” de cada sistema de generació està dins dels paràmetres correctes i no hi ha irregularitats al sistema. 

 

Els nodes de mineria al seu torn, són dispositius tant físics com virtuals que han estat distribuïts a diferents organitzacions públiques i privades com agències governamentals, fundacions, empreses i persones que participen a la xarxa blockchain per assegurar una base de la xarxa on la veracitat de la informació processada és un punt clau. Els nodes físics són petits artefactes que s’entreguen preconfigurats i només necessiten una connexió WiFi.


(Font: https://sellosol.com/ resum elaborat segons informació en web en data febrer 2023)

Translate »