SELLO SOL

Títol del projecte o solució

Sello Sol

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per l’organització Sello Sol.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

EAC.

Descripció del projecte o solució

El projecte, amb origen a Llatinoamèrica, es presenta com un impulsor de l’energia solar d’aquesta regió de la mà de la blockchain.

La finalitat del projecte és la de dotar als països en vies de desenvolupament l’accés a una energia sostenible a un preu competitiu. Per fer-ho, Sello Sol amb ajuda d’altres organitzacions no governamentals finança la instal·lació de sistemes fotovoltaics en zones rurals o de difícil accés en aquests països.

Aquests sistemes aporten una major independència de la xarxa elèctrica, que en el cas d’aquests països no sempre són robustes i fiables o fins i tot en algun cas, no existia en primera instància.

Per major foment del canvi a la tecnologia solar, la plataforma incorpora l’expedició de certificats d’energia renovable que permet als usuaris d’aquestes instal·lacions fotovoltaiques, poder donar un valor a l’energia sobrant que produeixen, comercialitzant-la en forma d’aquests certificats.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

En trobar-se en zones tan remotes, l’ús de la tecnologia blockchain resulta molt pràctic per aquest projecte.

La tasca de verificació del correcte funcionament de les instal·lacions solars, com l’energia que aquestes produeixen, que d’altra forma es faria feixuga, automatitza i es torna molt eficient amb la incorporació de la blockchain, permetent un registre fiable i inalterable, en temps quasi real, amb notificació de falles o defectes en els sistemes generadors.

De la mateixa manera és gràcies a blockchain que és possible implementar la comercialització dels certificats associats a la generació renovable de les instal·lacions, dotant d’identitat única i permetent el seu rastreig fins a l’origen en qualsevol moment.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

En l’escala TRL aquest projecte obté una puntuació de 9, la màxima. 

Sello Sol ja ha instal·lat sistemes fotovoltaics en diverses regions de Mèxic, i els seus certificats d’energia renovable ja estan disponibles per la seva compravenda a la pàgina web.

Font de la informació

Per a més informació consulteu la pàgina web: https://sellosol.com/

Resum elaborat en data d’abril de 2023.

Translate »