SOLUÇÃO ONLINE DE LICITAÇÃO

app developed for cooperatives to improve and secure their buying processes

Al Brasil, una cooperativa anomenada Cooperativa Juvenil de Água Fria, de Bahía, va conèixer la tecnologia blockchain i va començar a aplicar-la a través de Solução Online de Licitação (SOL). Gràcies a la nova tecnologia per adquirir i vendre béns, serveis i obres, per part d’associacions i cooperatives agrícoles familiars als estats brasilers de Bahía i Rio Grande do Norte, van aconseguir fer créixer els beneficis dels usuaris. 

 

Solução Online de Licitação és una plataforma digital que ha estat finançada pel Banc Mundial i utilitza tecnologia blockchain per agilitzar el procés de contractació del sector agrícola brasiler. Gràcies a la blockchain, SOL crea un registre descentralitzat, transparent i sense possibilitat de ser manipulat; de totes les transaccions que es realitzen. Consegüentment, tothom pot veure els detalls de cada transacció i fer un seguiment del procés de contractació dels diferents béns i serveis agrícoles.

 

SOL també fa ús de contractes intel·ligents per automatitzar certs aspectes del procés de contractació, com ara la realització de pagaments i l’execució dels mateixos contractes acordats. Això ajuda a reduir el temps i els costos associats al procés i augmenta la velocitat de les transaccions.

 

Emprant una llicència de programari lliure, un model de codi obert i tecnologia blockchain, es garanteix la total integritat i transparència dels processos de licitació realitzats a través de l’aplicació.

 

La plataforma també inclou un sistema de certificació digital que permet als proveïdors acreditar l’origen, la qualitat i l’autenticitat dels seus productes. Això ajuda a augmentar la confiança dels compradors i reduir el risc de frau.

 

SOL proporciona una sèrie de beneficis que s’esmentaran a continuació. El primer és la connexió que ofereix. Un dels reptes de les associacions és trobar proveïdors i rebre una quantitat suficient de propostes de licitació, i gràcies a SOL qualsevol proveïdor al país pot consultar ofertes disponibles, enviar propostes i monitorar el resultat de la licitació. Un altre dels beneficis és l’automatització de processos de compra. L’aplicació genera automàticament avisos públics, actes i contractes, a partir de les dades proporcionades per associacions registrades, proveïdors i licitacions. Tot aquest procés ajuda a estalviar temps, i elimina inclús la necessitat d’haver de firmar documents manualment. Per altra banda, SOL proporciona transparència. Després de publicar una oferta, l’aplicació determina automàticament quina és la millor proposta de preu, i tots els proveïdors que hagin participat poden consultar el seu resultat final. També s’aconsegueix un avenç en els processos d’auditoria, ja que mitjançant l’ús de la blockchain les dades es registren en el seu estat original, sense possibilitat de ser manipulades.

 

En conclusió, Solução Online de Licitação és una plataforma en línia que utilitza la tecnologia blockchain per agilitzar el procés de contractació del sector agrícola brasiler. La plataforma augmenta la transparència, la seguretat i l’eficiència en el procés de contractació pública de béns i serveis agrícoles creant un registre descentralitzat de totes les transaccions, automatitzant certs aspectes del procés de contractació i proporcionant un sistema de certificació digital que permet als proveïdors demostrar l’origen, la qualitat i l’autenticitat dels seus productes.

 

Pàgina web: https://www.sol-app.net/

Translate »