SONNEN COMUNNITY

Títol del projecte o solució

Sonnen Comunnity

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per Grup Sonnen.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Comunitats energètiques, Marketplace energètic, Gestió energètica.

Descripció del projecte o solució

La companyia alemanya de bateries Sonnen, ha desenvolupat una plataforma digital que permet als propietaris d’algun sistema d’emmagatzematge de la mateixa companyia, intercanviar energia excedent de la seva generació renovable, formant així una xarxa on aquests prosumers puguin aprofitar al màxim les seves instal·lacions renovables, mentre guanyen independència de la xarxa elèctrica.

Aquesta plataforma crea un marketplace on aquests prosumers poden comprar i vendre l’energia que produeixen sense actors intermediaris, abaratint així els costos i agilitzant les transaccions. També existeix dins de la plataforma, l’opció de vendre aquest excedent energètic a la xarxa elèctrica, obrint la versatilitat del marketplace.

El procediment és el següent, primerament els propietaris d’aquests sistemes de generació d’energia renovable s’enregistren a la plataforma, unint-se dins de la comunitat. El software enregistra l’energia generada en temps real, i ofereix als propietaris, la possibilitat de vendre-la com a excedent. 

Les ofertes d’energia es publiquen al marketplace de la plataforma on els compradors poden contactar amb els venedors, acceptant l’oferta o oferint-ne una contraoferta. Quan s’arriba a un acord es realitza la transacció un “smart contract”.

El pagament d’aquesta energia s’efectua mitjançant una moneda virtual interna anomenada SonnenCoin, permetent així transaccions descentralitzades, transparents i eficients.

La plataforma és disponible tant en línia, com amb una aplicació, que permet una gestió de la teva energia des d’un dispositiu mòbil.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

En la creació d’aquest projecte ha estat fonamental la implementació de la blockchain.

Per tal de fer possible l’existència d’aquest marketplace, descentralitzat, i gairebé en temps real, cal el suport de la blockchain, ja que és l’única tecnologia que permet realitzar intercanvis d’informació amb la suficient transparència i seguretat, sense la verificació de tercers.

Des de l’enregistrament d’energia fins a les transaccions, tot queda gravat a la blockchain, donant una traçabilitat inalterable a les dades.

De la mateixa manera els smart contracts també són possibles gràcies a aquesta tecnologia així com la moneda virtual, que alliberen de gastos de tercers associats a la transacció d’energia.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

El projecte té un nivell de maduresa dins l’escala TRL de 9, el màxim. Ha estat implementat amb èxit en diversos països europeus.

Cal destacar, però que la capacitat de treball de la plataforma varia segons les lleis i altres regulacions del sistema elèctric del país, ja que segons aquestes hi ha funcionalitats que tot i possibles per la plataforma, encara no estan contemplades dins les possibilitats de les comunitats energètiques de cada país.

Font de la informació

Per a més informació consulteu el web:  https://sonnengroup.com/sonnencommunity/

Resum elaborat en data de maig de 2023.

Translate »