SUNCHAIN

PEER-TO-PEER (P2P) ENERGY TRADING

Sunchain ofereix solucions basades en blockchain als desenvolupadors de projectes energètics i serveis públics per a la gestió dels intercanvis d’energia, fent ús de l’autoconsum col·lectiu o distribuït. Sunchain gestiona els intercanvis d’energia locals dins de les comunitats energètiques, reunint productors, consumidors i prosumidors.

Les comunitats energètiques es poden crear en edificis residencials, professionals o mixtes, districtes, àrees locals i altres entorns per tal de compartir energia verda local entre els participants.

Mentre que l’energia és transportada per la xarxa pública física, s’implementa una xarxa privada virtual distribuïda per assegurar i certificar els intercanvis. Aquest servei també ofereix oportunitats de futur: aplicació de xarxes intel·ligents, mobilitat elèctrica, emmagatzematge virtual i certificació d’origen.

La solució de Sunchain optimitza l’autoconsum col·lectiu maximitzant el guany de les operacions per a tots els participants, gràcies a disposar de dades energètiques diàries i informes econòmics mensuals.

Sunchain es va crear el 2016, com una empresa derivada de Tecsol, una de les principals empreses d’enginyeria solar europea. Sunchain combina els 35 anys d’experiència de Tecsol amb l’experiència en tecnologies blockchain.

 

Translate »