SUNCHAIN

Títol del projecte o solució

SunChain

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per SunChain.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Comunitats energètiques, Gestió energètica.

Descripció del projecte o solució

SunChain és un projecte francès que busca combinar la tecnologia blockchain amb l’energia solar, aconseguint així una sinergia que pugui millorar i aportar un grau major de descentralització a les comunitats energètiques de la zona.

La seva visió és la d’ajudar a crear comunitats energètiques locals arreu de França, aconseguint d’aquesta manera un major nivell de descentralització de la xarxa elèctrica nacional.

Així doncs, amb aquesta motivació la companyia ha desenvolupat una plataforma capaç de fer més dinàmics els registres d’intercanvis d’energia.

La plataforma, amb el mateix nom que la companyia, serveix com una eina de gestió energètica des del punt de vista de l’usuari, oferint una visió sobre les dades de consum i de producció en cas de tindre un sistema de generació solar. Aquesta eina apareix en forma d’una pàgina web gratuïta. 

Però la part principal de la solució es tracta d’una xarxa blockchain que s’encarrega d’enregistrar els moviments d’energia dels usuaris de la comunitat.

El funcionament és el següent, des del moment que es planteja crear una comunitat s’utilitza la plataforma per registrar i deixar gravat quines seran les condicions i les bases d’aquesta, definint els actors participants, les regles de distribució, és a dir tot el que fa referència a l’estructura de la comunitat. Una forma d’exemplificar aquest concepte és amb un cas de comunitat amb coeficients fixos, on l’excedent que els productors comparteixen es reparteix sempre en la mateixa proporció. Aquesta informació, la fracció d’energia que pertoca a cada consumidor de la comunitat s’enregistra a la plataforma, on queda automatitzada i immutable.

Un cop la comunitat es posa en funcionament, cal deixar constància dels moviments d’energia, i per fer-ho també actua es graven a la blockchain de SunChain, deixant una empenta visible i possible de rastrejar per les parts que hi participen.

En resum aquesta plataforma és una eina multiús que no només ajuda a donar consciència als usuaris de com empren l’energia sinó que també ajuda a la creació i funcionament de les comunitats energètiques, de forma àgil i poc intrusiva.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

La tecnologia blockchain s’empra en aquesta solució per garantir la transparència i precisió de la distribució de l’energia en les comunitats energètiques on s’aplica.

Mitjançant l’emmagatzematge del balanç energètic de la comunitat en blockchain asseguren l’honestedat de les dades, aconseguint una distribució justa i altament auditable en tot moment tant pel que fa als moviments d’energia entre usuaris de la  comunitat tant per al registre de consum i producció de cada un dels usuaris d’aquesta, el que pot ser útil de cara a tasques de millora de la gestió de l’energia i eficiència energètica.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

El TRL d’aquesta solució és de 8 dins de l’escala, és a dir que ens trobem amb una solució molt avançada, que compta amb diferents implementacions comercials arreu de França i amb feedback positiu dels seus usuaris.

La companyia està treballant per desenvolupar una nova aplicació mòbil per complementar la pàgina web, i puguis realitzar el control de l’energia des de qualsevol punt i en qualsevol moment.

Font de la informació

Per a més informació consulteu el web: https://www.sunchain.fr/ 

Resum elaborat en data de maig de 2023.

Translate »