SUNEXCHANGE

Títol del projecte o solució

Sun Exchange.

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per The Sun Exchange Inc.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Comunitats energètiques.

Descripció del projecte o solució

El projecte Sun Exchange, de la companyia sud-africana amb el mateix nom, és una plataforma de finançament col·lectiu d’instal·lacions solar arreu del món.

La finalitat d’aquesta iniciativa és portar fonts d’energia sostenible a regions del planeta on d’altra manera és difícil accedir a ella. 

Per dur a terme aquesta tasca d’impuls de les tecnologies renovables, en aquest cas només solar, primerament es localitza una comunitat, indústria o organització que vulgui instal·lar panells fotovoltaics. A continuació es realitza un dimensionat dels panells necessaris per abastir d’energia aquesta comunitat.

En aquest moment es publica a la plataforma, una descripció del projecte d’instal·lació fotovoltaica, amb el nombre de panells necessaris, i el preu per panell. Aquí entren en joc els inversors, persones arreu del món, que poden escollir entre la llista de projectes, i comprar un o més panells.

En el moment que tots els panells es compren, el projecte es posa en marxa, s’instal·len les plaques i es comença a generar energia neta. Aquesta energia és propietat dels inversors en mesura proporcional als panells comprats, qui la venen a un preu prèviament pactat, als inquilins de l’edifici on s’han instal·lat les plaques, cosa que permet retornar la inversió.

 Aquest preu de compra previ, és molt inferior al preu que costaria als inquilins comprar l’energia de forma tradicional, si és que hi poden accedir, proporcionant a aquests una energia renovable a un preu competitiu.

Sun Exchange proporciona energia solar neta, d’una forma assequible a comunitats en països en vies de desenvolupament, el que té un impacte mediambiental positiu, però també impulsa millores socioeconòmiques.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

El Rol de la tecnologia blockchain en aquesta iniciativa és ser el node entre els inversors i els sistemes fotovoltaics. 

És gràcies a la blockchain que es dona una identificació a cada panell emparellant-los amb el seu comprador, per altra banda, és també blockchain qui s’encarrega d’enregistrar les dades de generació dels panells, de forma veraç i transparent.

Finalment, gràcies a utilitzar la blockchain com a sistema per dur a terme les transaccions, s’aconsegueix eliminar intermediaris en aquesta compravenda d’energia, que en aquests països, pot encarir molt el preu d’aquesta.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

El projecte té un nivell de maduresa dins de l’escala TRL de 9, el màxim.

El sistema de finançament desenvolupat per Sun Exchange ja ha estat implementat i ha resultat exitós en diferents instal·lacions al llarg de diversos països i regions, apropant la tecnologia fotovoltaica a territoris on d’altra forma no seria possible accedir-hi.

El software està disponible per a la seva utilització de forma comercial arreu del món.

Font de la informació

Per a més informació consulteu el web: https://thesunexchange.com/

Resum elaborat en data de març de 2023.

Translate »