Tech Tourism Cluster

L’ADN del Tech Tourism Cluster es basa en el desenvolupament de la competitivitat de la tecnologia vinculada al sector turístic en el territori de Catalunya

CONTACTE

info@techtourismcluster.org

www.techtourismcluster.org

Translate »