World Mobile

Un sistema de telecomunicacions per mitjà de blockchain per connectar persones que no poden gaudir d’internet arreu del món. World Mobile Token fa que es pugui donar servei utilitzant els principis de la “Sharing Economy“, la xarxa no pertany a l’empresa sinó a la gent que la fa servir.

CONTACTE

Enrique Opi

www.worldmobile.io

Translate »