Què és CryptoGPT, IA sobre blockchain compartint recursos i beneficis

Article extret d’Observatorio Blockchain

CryptoGPT és un projecte enfocat en la creació d’una plataforma descentralitzada que permeti als desenvolupadors crear i executar models d’intel·ligència artificial (IA) en blockchain de manera eficient i segura. La seva proposta permet als usuaris crear, entrenar i monetitzar models de llenguatge natural (Natural Language Processing – NLP) usant tecnologia blockchain. Els models de NLP són algorismes que poden entendre i generar text humà, com els que usen Google, Amazon o Microsoft per a oferir serveis com a traducció, cerca o assistents virtuals.

CryptoGPT

La IA és una tecnologia que ha revolucionat la forma en què les empreses manegen les seves dades i processos de negoci. No obstant això, el seu desenvolupament requereix molta energia i recursos, la qual cosa fa que sigui costós i difícil la seva implementació per a moltes empreses. A més, la falta de transparència i seguretat en el maneig de les dades ha estat i és un problema recurrent.

L’ecosistema d’empreses en IA ha crescut de manera exponencial en els últims dos anys

No obstant això, molts d’aquests serveis tenen alguns problemes: són centralitzats, opacs i costosos. Això significa que els usuaris depenen de les grans corporacions que controlen les dades i els algorismes, sense saber com funcionen ni què fan amb la seva informació. A més, els usuaris han de pagar per l’ús d’aquests serveis, la qual cosa limita el seu accés i el seu potencial. CryptoGPT vol canviar aquesta situació oferint una alternativa basada en blockchain, una tecnologia que permet crear xarxes distribuïdes i segures, on els participants poden intercanviar valor i informació sense intermediaris. Tot això mentre garanteix la traçabilitat i la immutabilitat de les dades, la qual cosa augmenta la confiança i la transparència.

Una xarxa descentralitzada per a construir IA

La idea de CryptoGPT és construir una xarxa de nodes que allotgin i executin models de NLP en els seus dispositius, compartint els recursos i els beneficis. CryptoGPT vol crear una xarxa descentralitzada per a construir models de IA ajudant-se del treball dels usuaris, que podran pujar les seves dades i entrenar els seus propis models o usar els existents en la xarxa. Així mateix, els models s’emmagatzemaran en un registre públic i immutable, on es podrà verificar la seva qualitat i rendiment.

A més, els usuaris podran monetitzar els seus models, oferint-los com a serveis a altres usuaris o a tercers. Els desenvolupadors també poden construir models de IA secundant-se en llenguatges de programació populars, com Python. Una vegada que el model estigui construït, pot carregar-se en la plataforma CryptoGPT per a la seva execució. D’aquesta manera, CryptoGPT pretén democratitzar l’accés i el desenvolupament de la IA, generant un ecosistema obert i col·laboratiu. Els usuaris podran aprofitar el poder de la IA per a resoldre els seus problemes, generar ingressos o contribuir a l’avanç del coneixement. Els models de NLP podran millorar contínuament amb el feedback i les dades de la comunitat, creant una intel·ligència col·lectiva.

IAs comunitàries

Quin impacte pot tenir CryptoGPT en el desenvolupament de IA? La proposta de CryptoGPT pot obrir la porta a la generació de IAs més obertes, de confiança, comunitàries i accessibles. Aquestes opcions tenen un profund impacte en el desenvolupament de IA i en l’accés a aquesta tecnologia des del seu nivell més baix, permetent la modificació i ampliació dels models per a la seva optimització, segons es necessiti.

Aquesta realitat és la que ha portat a CryptoGPT a obtenir finançament per al seu projecte. Recentment, DWF Labs, un dels grans inversors en negocis Web3, va invertir 10 milions de dòlars en el projecte. Després de la inversió, CryptoGPT ha aconseguit una valoració de 250 milions de dòlars. No obstant això, convé recordeu que es tracta d’un projecte en construcció i que el seu llançament definitiu no s’espera fins a finals de 2023 (Q4 2023), segons el seu roadmap.

Roadmap del projecte CryptoGPT

L’equip de CryptoGPT ja ha posat en circulació un token (GPT) utilitzant la blockchain de Ethereum. També ha tret una sèrie de productes, entre els quals figura Alex, una IA ja disponible i a la qual es pot accedir des d’aquest enllaç.

Característiques i beneficis de CryptoGPT

La plataforma vol diferenciar-se de la resta de IAs oferint característiques i beneficis que les plataformes de IA tradicionals no ofereixen. En primer lloc, cerca ser una plataforma altament segura i transparent, garantint així la privacitat i seguretat de les dades de l’usuari. En segon lloc, vol ser altament escalable, cosa que significa que els desenvolupadors poden executar models de IA de manera ràpida i eficient. Això seria gràcies a l’ús d’una Layer2 construïda amb la finalitat d’accelerar aquest tipus d’operacions i fer-les molt econòmiques. La plataforma també aspira al fet que els desenvolupadors puguin crear models de IA en funció de les seves necessitats.

Per a aconseguir tots aquests objectius, la plataforma ha de superar importants desafiaments i limitacions. Es tracta d’una plataforma relativament nova i encara en desenvolupament, cosa que significa que encara té limitacions quant a les seves funcionalitats. Igualment, la plataforma requereix un cert nivell de coneixement tècnic per al seu ús, la qual cosa pot representar un problema per a alguns usuaris.

El major desafiament

CryptoGPT també s’enfronta a l’enorme velocitat de desenvolupament del sector de la Intel·ligència Artificial. El sector ha canviat tant en tan poc temps, que la seva proposta podria quedar completament obsoleta si els desenvolupadors aconsegueixen portar l’adopció de IA a les masses sense haver de pagar a les empreses que ofereixen aquests serveis en aquest moment.

Projectes com Stable Diffusion posa a la disposició de qualsevol persona IAs generatives d’imatges de codi obert. Un altre projecte en aquest sentit és Open Assistant, una espècie de ChatGPT de codi obert que ja ha llançat la seva primera versió de manera pública i que pot ser utilitzat per persones de tot el món de manera gratuïta i sense cap limitació. De fet, Open Assistant apunta a donar la recepta necessària perquè qualsevol persona pugui construir una IA a mesura des de la seva casa, seguint les instruccions necessàries per a això. Un nivell de descentralització i de capacitat generativa que directament desafia la proposta de CryptoGPT. Una plataforma que encara té molt a oferir, però també molt camí per recórrer per a demostrar el seu potencial.

Open Assistant apunta a generar tot el necessari per a democratitzar l’accés a IA. Està lliure la seva primera versió

Sens dubte, la lluita per conquistar el món de la IA serà aferrissada. Les enormes inversions empresarials en el sector són una mostra. Les prediccions apunten a inversions superiors als 1.200 milions de dòlars només en 2023.

 

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io

Els articles del CBCat s’escriuen i se seleccionen amb cura per fer promoure l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que els lectors de l’article puguin prendre.

Segueix-nos a Twitter i LinkedIn

 

Translate »