El Clúster Digital de Catalunya aposta per la reintroducció dels residus marítims en el mercat a través de blockchain

Notícia extreta del mitjà CoinTelegraph

El Clúster Digital de Catalunya en conjunta coordinació amb Navozyme, Blue Room Innovation, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, i les Agrupacions Empresarials Innovadores han culminat amb la primera fase del projecte Portwaste, un algorisme que verifica la traçabilitat del recorregut dels residus des de la seva arribada a la planta de tractament del port, el seu posterior tractament i reinserció en el mercat a través del reciclatge.

D’acord amb un comunicat, del Clúster Digital Catalunya, en aquesta fase inicial i mitjançant un estudi previ, s’ha conclòs que la xarxa blockchain més adequada per a implementar el sistema de traçabilitat de residus és CircularTrust. D’aquesta manera, es poden incloure dades de grups privats utilitzant la tecnologia Hyperledger Fabric, mantenint les dades delicades de les empreses que no volen compartir-los, però alhora permet afegir aquelles dades que permeten la traçabilitat del residu.

En aquest sentit, van explicar que una de les finalitats també del projecte és, disminuir els costos de transacció entre recicladors i la indústria manufacturera per a augmentar la rendibilitat de les operacions de matèria primera que provingui d’entorns circulars per a promoure la seva expansió.

Finalment, van assenyalar que en les pròximes fases del projecte, pretenen poder validar la tecnologia en entorns reals i introduir Portwaste en el mercat a través de diferents ports espanyols per a aquest any 2024 mitjançant passaports verificats de residus, així com l’expansió a escala europea per a 2025.

“En la segona fase del projecte es buscarà investigar i desenvolupar un mercat secundari mitjançant les dades obtingudes en la primera fase i es milloraran les prestacions de Portwaste afegint una capa d’identitat digital i una altra de Business Intelligence que processi tota la informació emmagatzemada en la blockchain per a aconseguir indicadors clau i aportar valor a l’entorn”, van expressar.

 

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io

Els articles del CBCat s’escriuen i se seleccionen amb cura per fer promoure l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que els lectors de l’article puguin prendre.

Segueix-nos a Twitter i LinkedIn

Translate »