Representació i Agenda

El sector energètic es troba en constant evolució, i avança en direcció a la transició energètica, proveït a un ritme lent, però constant mecanismes de mercat que afavoreixin una actitud més sostenible dels consumidors.

En aquest marc es requereix que els usuaris o els seus actius puguin diferenciar-se dins la massa de consum, si es que es volen adherir dins d’aquestes noves dinàmiques del sector.

Per tal de poder existir aquesta diferenciació, ha de crear-se una identitat digital de l’energia, un punt de referència que doni la informació energètica d’un usuari o el seu actiu.

A continuació es fan un recull de projectes o solucions que utilitzen blockchain per dur a terme aquesta tasca de representació i ho relacionen amb el sector de l’energia.

Translate »