Aquest símbol és el que Adobe i Microsoft volen que s’utilitzi per a marcar el contingut creat amb IA

Article extret de Xataka

Impulsat per la ‘Content Authenticity Initiative’, el símbol CR és un gran pas per a acostar-se a la solució del problema.

Font: Xataka

Adobe ja té llista la seva “solució” per al problema del copyright i la IA. Ja és aquí el símbol que permetrà diferenciar què ha estat creat per un ésser humà i quin ha estat creat per IA. Un símbol que forma part de la ‘Content Authenticity Initiative’, secundada per empreses com Microsoft, Leica, Nikon o Truepic.

El símbol CR. La icona té les inicials CR, de ‘Content Credentials’. És un senzill logo en blanc i negre amb les dues lletres en minúscula que serà habitualment afegit a la cantonada superior dreta de les imatges que hagin estat creades amb intel·ligència artificial.

Amb metadades associades. En passar per sobre d’aquesta icona de la transparència podrem obtenir informació sobre la imatge, en funció de la quantitat de metadades que tingui associada la imatge.

Podrem trobar des de la data de creació fins a l’autor reconegut, passant per l’eina o aplicació utilitzada i qualsevol altre detall que l’autor hagi introduït manualment.

Es podrà afegir amb eines com Photoshop. En haver estat creat per Adobe, la primera via per a introduir aquest logo serà mitjançant eines com Photoshop o Premiere i pròximament Microsoft Bing Image Generator. Si bé l’objectiu de la coalició és que s’expandeixi a més empreses i tot tipus d’eines, inclosos els generadors d’imatges per IA.

Un enfocament molt diferent del de Google. A l’agost es va presentar SynthID, la marca d’aigua de Google per a reflectir quan una imatge ha estat creada amb IA. No obstant això, l’enfocament és diferent del del símbol CR. Mentre que la proposta d’Adobe i Microsoft és un símbol fàcilment recognoscible, Google aposta per una marca totalment invisible per a l’ull humà. Una està enfocada a l’usuari i una altra als seus propis sistemes.

Aquests símbols s’implementaran sí o sí. Aquesta iniciativa no arriba per casualitat. La Unió Europea ha estat qui ha sol·licitat la implementació d’aquest marcat per a identificar fàcilment el contingut generat per IA.

Hi ha preocupació en el sector sobre com gestionar els drets d’autor juntament amb la intel·ligència artificial. Aquest símbol difícilment elimini les complexitats, però és un primer pas en la bona direcció.

 

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io

Els articles del CBCat s’escriuen i se seleccionen amb cura per fer promoure l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que els lectors de l’article puguin prendre.

Segueix-nos a Twitter i LinkedIn

Translate »