Spotify està provant una nova funció de música NFT

Article extret de Diario Bitcoin

Spotify, la popular plataforma de música via streaming, està integrant funcions de tokens no fungibles (NFT) és un esforç per endinsar-se a la Web3.

Aquest contingut està restringit als membres del CBCat. Registra't

 

Translate »