Guia per a tokentizar actius immobiliaris

Article extret d’Observatorio Blockchain
La possibilitat de tokenitzar actius immobiliaris ha sorgit com una nova i innovadora forma d’inversió en el món de les criptomonedes i la tecnologia blockchain.
A través de la tokenització, els actius físics, com a propietats immobiliàries, poden ser transformats en tokens digitals que es poden comprar, vendre i negociar en una plataforma blockchain. Aquest avanç tecnològic ha obert un ventall de possibilitats en el sector immobiliari, oferint beneficis com a accés fraccionat a inversions immobiliàries, major liquiditat i diversificació de cartera.

En aquest article, explicarem detalladament què és tokenitzar un actiu immobiliari i com pot revolucionar la forma en què invertim i accedim a la propietat. Descobrirem com es duu a terme aquest procés, analitzarem els seus avantatges i alguns exemples destacats d’empreses que ja estan utilitzant la tokeniztació immobiliària.

Què és la tokenització d’un actiu?

La tokenització d’actius és un procés mitjançant el qual es converteixen actius físics, com a béns seents, obres d’art, accions i fins i tot drets de propietat intel·lectual, en tokens digitals representats en una blockchain.Aquest procés es basa en la utilització de smart contracts, que són contractes intel·ligents que estableixen les regles i condicions per a l’emissió, transferència i possessió dels tokens. Cada token representa una fracció del valor o la propietat de l’actiu subjacent.

La tokenització d’actius ofereix una sèrie de beneficis, com a major liquiditat, valors actualitzats, menor cost operatiu, prova de propietat, transparència, gestió col·lectiva i un mercat més inclusiu.

Aquests beneficis permeten una major accessibilitat, eficiència i seguretat en les transaccions d’actius, obrint noves oportunitats d’inversió per a una base d’usuaris més àmplia.

Com funciona el tokentizar actius immobiliaris?

La tokenització d’actius immobiliaris està revolucionant la inversió en béns seents en aprofitar la tecnologia blockchain per a convertir els drets de propietat en tokens digitals. Aquest procés desbloqueja el valor dels actius immobiliaris i crea noves oportunitats d’inversió.D’acord amb un informe del Boston Consulting Group (BCG), s’espera que la tokenització d’actius líquids abast els 16,1 bilions de dòlars per a 2030, encara que aquesta xifra es considera conservadora. Tenint en compte les capacitats de les noves tecnologies, és probable que el mercat de la tokenització d’actius abast els 68 bilions de dòlars en el mateix període.

Per a dur a terme la tokenització, se selecciona un actiu immobiliari adequat, com un edifici, terreny o propietat comercial. A continuació, es redacta un contracte que estableix els termes i condicions de la tokenització, incloent-hi aspectes com la distribució de rendes, la durada del contracte i els drets dels inversors.

Una vegada que el contracte està vigent, s’emeten els tokens. Cada token representa una fracció de la propietat i està sostingut pels drets de propietat corresponents. Aquests tokens poden comprar-se, vendre’s i negociar-se en plataformes d’intercanvi especialitzades, la qual cosa proporciona liquiditat i accessibilitat als inversors.

És important destacar que els tokens continuen sent propietat del propietari original de l’immoble. El propietari decideix la quantitat de tokens que desitja vendre, la qual cosa li converteix en un inversor de la seva pròpia propietat. La gestió de l’immoble, incloent-hi l’arrendament mensual i les vendes, és duta a terme per un gestor independent l’objectiu del qual és maximitzar les rendes i protegir els interessos dels inversors.

Un exemple concret seria el següent: si una casa s’embeni per 500.000 euros i s’emeten 10.000 tokens que representen aquesta propietat, cada token tindria un valor de 50 euros. Els inversors adquireixen aquests tokens amb l’objectiu d’obtenir beneficis tant de la compravenda com de les rendes generades per l’immoble.

Avantatges de tokenitzar actius immobiliaris

La tokenització d’actius immobiliaris ofereix una sèrie d’avantatges significatius per als inversors i participants del mercat. A continuació, detallem algunes d’elles:

Àmplia la base d’usuaris i facilita l’accés a actius amb menor inversió:

La tokenització d’immobles permet a empreses i inversors particulars accedir a oportunitats d’inversió en el mercat immobiliari que abans no tenien accés.

Introdueix nou capital:

La tokenització d’immobles atreu nous inversors i genera un flux de diners frescos en el mercat immobiliari, la qual cosa pot impulsar l’activitat econòmica i el desenvolupament de propietats.

Augmenta l’eficiència i simplifica el procés:

La tokenització d’actius immobiliaris millora l’eficiència i simplifica el procés d’inversió en eliminar obstacles i complicacions del mercat immobiliari tradicional. Amb la tokenització, les transaccions s’agilitzen i es tornen més ràpides i eficients.

Elimina la burocràcia i redueix els costos:

La tokenització d’actius immobiliaris redueix la burocràcia en utilitzar la tecnologia blockchain, la qual cosa evita la necessitat d’intermediaris i tràmits burocràtics en el procés d’inversió.

Supera les barreres geogràfiques:

La tokenització d’actius immobiliaris obre el mercat a nivell global, eliminant les barreres geogràfiques del mercat tradicional. Això amplia les oportunitats comercials en permetre als inversors accedir i negociar actius immobiliaris en diferents parts del món.

Més seguretat i major transparència:

La tecnologia blockchain proporciona seguretat i transparència a través de registres immutables i contractes intel·ligents. Els detalls de la propietat i les transaccions es registren de manera segura, la qual cosa garanteix la integritat dels actius i brinda transparència en els termes i acords entre les parts involucrades.

Genera una major liquiditat:

La tokenització d’immobles pot millorar la liquiditat del mercat immobiliari. Els tokens són més fàcils de comprar i vendre en comparació amb la venda tradicional de propietats. Això facilita l’entrada i sortida del mercat, la qual cosa al seu torn augmenta la liquiditat i brinda als inversors la flexibilitat d’ajustar la seva cartera segons sigui necessari.

Diversifica la cartera:

La tokenització d’immobles permet als inversors diversificar les seves carteres en agregar actius immobiliaris. En adquirir tokens de diferents propietats, es distribueix el risc associat a la inversió en béns seents.

Usos dels immobles tokenitzats

La tokenització d’immobles ofereix diverses possibilitats en termes d’inversió i accés al mercat immobiliari. Vegem alguns dels usos que se li poden donar als immobles tokenitzats:

Generació d’ingressos a través del lloguer:

Els propietaris de tokens d’immobles poden obtenir beneficis mitjançant el lloguer de les propietats. Això brinda l’oportunitat de generar ingressos passius i diversificar les fonts de guanys.

A més, en augmentar l’oferta de propietats per a llogar, es pot exercir pressió a la baixa sobre els preus del lloguer. Això beneficia als inquilins en fer més accessibles els habitatges i reduir el cost d’habitar en àrees urbanes.

Finançament col·lectiu de projectes immobiliaris:

La tokenització d’immobles també permet el finançament col·lectiu de projectes immobiliaris. Els desenvolupadors poden fraccionar la propietat en tokens i vendre’ls a inversors interessats a recolzar el projecte. Això pot ajudar els desenvolupadors a obtenir capital per a finançar la construcció, renovació o rehabilitació de propietats.

Revitalització de propietats abandonades:

La tokenització d’immobles pot donar vida a edificis i immobles abandonats. En permetre que múltiples inversors participin en la propietat a través de tokens, es poden reunir els recursos necessaris per a rehabilitar i revitalitzar aquestes propietats. Això no sols beneficia als inversors, sinó també a la comunitat en millorar l’entorn urbà i augmentar l’oferta d’habitatges.

Quatre exemples destacats de tokenització immobiliària en empreses

A mesura que la tokenització immobiliària guanya popularitat, cada vegada més empreses estan adoptant aquesta innovadora tecnologia per a oferir oportunitats d’inversió immobiliària més accessibles i eficients.

A continuació, veurem 4 casos d’empreses que estan brindant als inversors la possibilitat de participar en el mercat immobiliari d’una manera més fluida i diversificada.

  1. Una empresa líder en tecnologia blockchain ha incursionado en la tokenització de productes bàsics, incloent-hi immobles, en col·laboració amb sectors financers i governamentals. La seva solució combina la tokenització d’immobles amb l’ús d’una moneda digital i protocols de préstecs, facilitant la seva compra, venda i negociació.
  2. Una empresa estatunidenca s’especialitza en la tokenització de propietats residencials. A través de la seva plataforma, els inversors poden adquirir tokens recolzats per propietats i obtenir ingressos passius a través dels lloguers generats.
  3. Una plataforma digital amb seu a Nova York està revolucionant la inversió en béns seents. Permet als inversors adquirir fraccions de propietats en lloc de comprar carteres completes, eliminant tarifes associades amb models d’inversió tradicionals i oferint major transparència i rendibilitat.
  4. Una empresa europea s’especialitza en la inversió d’actius immobiliaris utilitzant la tecnologia Ethereum. Aquesta plataforma brinda als inversors l’oportunitat de participar en inversions immobiliàries amb una suma inicial de tan sols 200 euros. Amb aquesta solució, els inversors poden accedir de manera accessible al mercat immobiliari i aprofitar els avantatges de la tokenització d’actius.

Com hem pogut veure al llarg d’aquest article, la tokenització d’actius immobiliaris es presenta com una oportunitat emocionant i transformadora en el món de les inversions. Aquesta innovadora tecnologia obre noves possibilitats en permetre la compra i venda fraccionada de propietats, brindant major liquiditat, diversificació i accessibilitat als inversors.

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io

Els articles del CBCat s’escriuen i se seleccionen amb cura per fer promoure l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que els lectors de l’article puguin prendre.

Segueix-nos a Twitter i LinkedIn

Translate »