València incorpora la tecnologia blockchain en els seus tràmits digitals

Notícia extreta del mitjà BeInCrypto

La Generalitat ha iniciat la implementació de la tecnologia blockchain amb l’objectiu d’assegurar la transparència i la traçabilitat dels serveis, tràmits i procediments públics digitals en la Comunitat de València.

Aquest innovador projecte basat en blockchain cerca enfortir la confiança en les institucions valencianes.

València aposta per la tecnologia blockchain en l’administració pública

Amb aquest enfocament innovador, la Generalitat busca convertir-se en una administració pionera a l’estat en l’ús de blockchain i identitat digital. Principalment amb la visió global de dotar a tota l’Administració valenciana d’una nova capa de serveis basats en aquesta tecnologia.

Font: BeInCrypto

La consellera Ruth María Merino, va explicar que el primer cas d’ús d’aquesta tecnologia serà en les notificacions electròniques emeses per l’Administració valenciana. Aquest projecte té com a objectiu inicial augmentar la transparència en els processos administratius i reforçar la confiança de la ciutadania i les empreses en les institucions autonòmiques.

L’aplicació de blockchain en els processos administratius, segons Merino, millorarà l’atenció que la Generalitat presta a la ciutadania i als agents econòmics.

A més, s’aspira a oferir aquests serveis a altres administracions i empreses de la Comunitat Valenciana en el futur. Això amb el propòsit de fomentar l’ús d’aquesta tecnologia que conforma la base de la Web3, en tot el territori.

València farà ús de documentació recolzada amb tecnologia blockchain

El director general de la DGTIC va detallar que les notificacions de la Generalitat estaran acompanyades, a partir del pròxim mes de febrer, d’un registre en blockchain.

Aquest registre permetrà als usuaris disposar d’un document informatiu en la seva carpeta ciutadana. Reflectint el registre de cada fase de la notificació, des de la seva alta fins a la seva caducitat.

El registre, està certificat per l’empresa pública de la Generalitat Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació (ISTEC) amb la plataforma BlockchainFUE. El mateix possibilitarà als usuaris verificar el cicle de vida de cada notificació i oferirà documentació addicional en cas d’incidències.

La tecnologia blockchain, coneguda per garantir la transparència en el registre de transaccions i el seguiment d’actius, s’utilitza ara en l’Administració valenciana gràcies a la seva capacitat de traçabilitat, inmutabilitat i encriptació d’informació en una xarxa distribuïda independent.

Merino va ressaltar que l’ús de blockchain permet rastrejar qualsevol informació registrada en la cadena, brindant més confiança als usuaris en qualsevol procés, la qual cosa contribueix a la transparència i facilita la col·laboració entre la societat, les empreses i l’Administració.

Diverses administracions locals al llarg d’Espanya han optat per diverses tecnologies com la IA i el metaverso, a elles ara se suma la Generalitat Valenciana amb un enfocament de la tecnologia blockchain més bàsic, però també molt més pràctic; reduir la paperassa i la burocràcia en els tràmits.

 

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io

Els articles del CBCat s’escriuen i se seleccionen amb cura per fer promoure l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que els lectors de l’article puguin prendre.

Segueix-nos a Twitter i LinkedIn

Translate »