Telefónica assegura que la tecnologia blockchain pot evitar la corrupció

Article extret de CoinTelegraph

Des de Telefónica creuen que blockchain pot evitar la corrupció pel fet que proporciona registres digitals que no es poden alterar.

 

D’acord amb una nova anàlisi publicada per Telefónica, blockchain resulta una eina útil perquè pot evitar la corrupció pel fet que proporciona registres digitals que no es poden alterar.

En aquest sentit, la companyia va afirmar que aquesta tecnologia és perfecta per a ser implementada en sistemes administratius, financers, obsolets i poc robustos quant a seguretat informàtica.

“Sens dubte, pot convertir-se en una eina eficaç, capaç d’aportar transparència, confiança i verificabilitat, i de manera ràpida gràcies a la digitalització de l’àmbit públic i privat”, van comunicar des de Telefónica.

D’altra banda, van afirmar creure, també, que brinda una facilitat de fer complir contractes (fins i tot programes electorals), gràcies als contractes intel·ligents o smart contract, tan estesos ja en l’àmbit corporatiu i legal. Al seu judici, això suposa un gran atractiu, per exemple, en els casos de licitacions públiques, ja que aporta una total transparència, permetent un seguiment complet durant els processos de compres públiques o un altre tipus de projectes.

“En conseqüència, s’eviten els desviaments de diners, la manipulació de fons i es vigila constantment la bona execució dels recursos econòmics dins de les organitzacions, tant públiques com privades”, van dir.

“A més, a causa de les seves particularitats com a xarxa descentralitzada i protegida per llenguatge criptogràfic, manté uns dels més alts nivells en ciberseguretat, preservant tota la informació que queda guardada. Si les dades s’emmagatzemen en una xarxa informàtica tradicional, és més probable que es produeixin ciberatacs i es pugui accedir a les dades”, van agregar.

En context, des de Telefónica van ressenyar a la World Compliance Association, perquè va declarar que Espanya és un referent a nivell mundial en el desenvolupament de la cadena de blocs, destacant especialment la seva relació entre el sector cripto i el financer, així com l’ús que el sector universitari ja realitza per a la validació dels títols acadèmics.

El futur dels processos electorals

Respecte als processos electorals, van assegurar que l’ús de la blockchain pot evitar la corrupció en aquests procediments i dotar-los de total transparència, enfortint així les seves democràcies.

Així mateix, van assenyalar que de fet ja hi ha diferents governs que plantegen per al futur l’ús de plataformes en cadenes de blocs en àmbits sensibles com els processos electorals.

“Per a això, es plantegen sistemes en els quals cada ciutadà tindria assignat un token individual no fungible (NFT), amb el qual exerciran el seu dret al vot, i permetin la verificació de cadascun. Aquest mètode mantindria la privacitat del vot i la transparència dels processos, ja que poden ser auditats de manera fiable”, van explicar.

 

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io

Els articles del CBCat s’escriuen i se seleccionen amb cura per fer promoure l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que els lectors de l’article puguin prendre.

Segueix-nos a Twitter i LinkedIn

Translate »