Web3 més enllà de les expectatives: principis i oportunitats

Article d’opinió extret de CoinTelegraph

Una de les transformacions més significatives de la Web3 és la seva capacitat per a reemplaçar potencialment les plataformes centralitzades amb protocols oberts i xarxes descentralitzades.

Un moment de transformació, en el qual les tecnologies emergents estan guanyant tracció i sent adoptades a gran escala. Aviat, la manera de relacionar-se i efectuar pagaments podria ser molt diferent del que es coneix en l’actualitat.

Roberta Isfer, directora d’Innovació Visa per a Amèrica Llatina i el Carib, considera important abordar el tema sense sensacionalisme, explorant el context actual i com es poden aprofitar les oportunitats que estan per venir abans que la Web 3.0 es converteixi en una cosa comuna o popular en la pràctica. Ella afirma que és necessari comprendre la tecnologia, els conceptes i els casos d’ús que tenen el potencial de donar forma a la dècada vinent.

Font: Canva prèmium

Quina és la diferència entre la Web3 i el Metavers?

Encara que tots dos termes solen confondre’s, la Web3 és la infraestructura i la tecnologia que permeten una nova iteració d’Internet, mentre que el Metavers pot beneficiar-se d’aquesta nova tecnologia per a oferir diferents experiències immersives que permetin noves formes d’interacció, compra i moviment de diners.

Si la “Web1” va revolucionar l’accés a la informació i la “Web2” va canviar per complet la publicació de contingut i les interaccions en línia, la Web3 té el potencial d’anar més enllà en capacitar als usuaris amb transparència, propietat i portabilitat d’actius digitals, és a dir, el registre de propietat d’un actiu.

La Web 3.0 podria reemplaçar les plataformes corporatives centralitzades per protocols oberts i xarxes descentralitzades gestionades per comunitats, combinant la infraestructura oberta de la Web1 amb la participació pública de la Web 2.0. Es creu que, si evoluciona d’aquesta manera, es consolidarà com el pròxim salt en Internet, brindant noves possibilitats i interaccions per als usuaris.

“Un dels aspectes clau d’aquesta nova Internet és la transformació de la identitat, la propietat, la privacitat i la gestió d’actius digitals. En adoptar un enfocament entre parells, la Web 3.0 pot aprofitar tecnologies emergents com tokens i blockchain per a establir relacions basades en la confiança, a través de transaccions definides per codi obert, immutables i descentralitzades”, afirma la directora.

També comenta que un dels desafiaments és la qüestió de la identitat digital. Actualment, no existeix un protocol unificat per a definir i gestionar identitats en línia. S’espera que, en la Web3, els usuaris implementin noves formes d’emmagatzematge de dades, protocols de seguretat i propietat, creant una Internet més transparent i segura per a tots, a través de credencials d’identitat criptogràfica.

L’economia tokenizada basada en la propietat d’actius digitals representats per tokens està en el centre de les discussions sobre la Web 3.0. Roberta afirma que aquest enfocament ofereix noves oportunitats per a monetitzar les activitats i contribucions de creadors i usuaris, permetent-los tenir un major control sobre el seu propi valor.

“Segueixo amb entusiasme els esforços del govern brasiler per a avançar en el projecte del Real Digital. A principis d’aquest mes, es va fer un pas important amb la disponibilitat per part del Banc Central del codi font utilitzat per a crear l’estructura utilitzada durant la fase de proves del pilot del Real Digital. També al juliol, les empreses involucrades en això haurien de ser incloses a l’entorn de proves”, destaca ella.

Gestió d’actius digitals

Encara en l’àmbit dels actius digitals, Roberta vol avançar i destacar la importància de la gestió d’aquests actius en aquesta nova Internet. En ella, els actius digitals poden prendre diferents formes, com criptomonedes, tokens, tokens no fungibles (NFT), identitats digitals i molt més.

Alguns aspectes de la gestió d’actius digitals que il·lustren solucions que han de formar part de la Web3:

Propietat i Control: permet als usuaris tenir propietat directa i control sobre els seus actius digitals mitjançant l’ús de claus criptogràfiques. Els usuaris tenen una clau privada única que els atorga control i accés als seus actius dins de la cadena de blocs. Aquesta propietat permet als usuaris transferir, negociar o utilitzar els seus actius com considerin oportú, sense dependre d’intermediaris.

Carteres i Gestió de Claus: presenta carteres digitals que serveixen com a contenidors segurs per a emmagatzemar claus criptogràfiques i gestionar actius digitals. Aquestes carteres poden ser aplicacions, dispositius de maquinari o fins i tot extensions de navegador. Les carteres permeten als usuaris emmagatzemar i interactuar de manera segura amb els seus actius, signar transaccions i gestionar les seves identitats digitals.

Interoperabilitat i Portabilitat: se centra en la interoperabilitat, permetent als usuaris gestionar els seus actius digitals en diverses plataformes i cadenes de blocs. A través de protocols estandarditzats i solucions entre cadenes, els usuaris poden transferir o interactuar amb els seus actius sense friccions en diferents xarxes de blockchain. Aquesta interoperabilitat augmenta la portabilitat i la flexibilitat dels actius digitals dins de l’ecosistema.

Gestió de NFT: els tokens no fungibles (NFT) són actius digitals únics que representen la propietat o l’autenticitat d’un article o contingut específic. La Web 3.0 proporciona eines i plataformes per a gestionar NFT, incloent-hi la compra, venda, transferència i exhibició. La gestió de NFT implica la interacció amb mercats descentralitzats, plataformes d’art digital, ecosistemes de jocs i altres aplicacions construïdes en tecnologia blockchain.

Actius Programables: els actius digitals poden programar-se, la qual cosa permet una gestió més dinàmica i sofisticada. Els contractes intel·ligents permeten l’automatització de funcions de gestió d’actius, com la distribució de regalies a creadors de contingut, la creació d’instruments financers complexos o l’execució de transferències condicionals.
Aquesta ona que promet reestructurar la Web representa una nova perspectiva per a la identitat, la propietat, la privacitat i la gestió d’actius digitals.

“En adoptar protocols oberts i xarxes descentralitzades, empodera als usuaris amb transparència i control sobre les seves pròpies dades i valor. La indústria dels pagaments té l’oportunitat d’explorar i aprofitar els principis que estan donant forma a la Web 3.0 per a crear solucions innovadores centrades en l’usuari, transformant la forma en què realitzem transaccions financeres i interactuem en l’era digital”, conclou Roberta.

 

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io

Els articles del CBCat s’escriuen i se seleccionen amb cura per fer promoure l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que els lectors de l’article puguin prendre.

Segueix-nos a Twitter i LinkedIn

Translate »