Formació del CBCat

Introdueix-te en la tecnologia blockchain, o desenvolupa els teus coneixements amb el CBCat

Càpsules formatives

Domina la tecnologia que està canviant el món i implementa nous models de negoci basats en sistemes descentralitzats.

Dirigit a tota mena de públic que desitgi comprendre els fonaments de la tecnologia blockchain per poder desenvolupar projectes en aquest espai emergent.

Aviat obrirem un nou curs tutoritzat per introduir-te a la tecnologia blockchain. Estigues al cas!

Des del CBCat creiem fermament que els alts càrrecs de les empreses han de conèixer la tecnologia blockchain per tal de poder-la emprar per poder-ho aplicar el seu sector empresarial.

L’objectiu de les trobades BlockchainxCEOs és formar un grup reduït de persones empresàries i/o executives en un entorn exclusiu que permet compartir idees i innovació en models de negoci.

BlockchainxCEOs

Tallers InnoBlock

Els Tallers InnoBlock són Tallers de cocreació dissenyats i conduïts per professionals del CBCat. Aquests tallers són un recurs imprescindible per al descobriment de les innovacions tecnològiques que permetran que un sector o una indústria es transformin i avancin amb èxit cap a escenaris de futur.

El Taller —sempre presencial— pot tenir el format d’un o dos dies, depenent de la complexitat de l’element sectorial a transformar. Participen en el Taller diversos representants de la indústria o sector sobre el qual es faran els descobriments, així com i experts en cocreació i innovació tecnològica del CBCat, com a facilitadors dels Tallers.

Translate »