Fes-te membre del CBCat

Gaudeix d’avantatges i beneficis exclusius!

Objectius de la xarxa de membres del CBCat

  • Identificar oportunitats tant comercials com no comercials per implementar la tecnologia blockchain en diferents àmbits i indústries dins i fora de la demarcació de Catalunya per als membres del CBCat
  • Promoure l’intercanvi de coneixement de la blockchain i mecanismes per facilitar les relacions entre membres, tot generant sinergies, creant comunitats de manera virtual i/o presencial, i oferint de manera preferent accés als seus serveis
  • Difondre els projectes dels seus membres, impulsant la seva visibilitat, promovent la ideació de projectes que donen resposta a una visió estratègica per l’ecosistema i desenvolupant una missió facilitadora.

Beneficis per als membres

Participació en la comunitat blockchain

IndividualMicro Empresa
Petita Empresa
Mitjana Empresa
Gran Empresa
Participació preferent en projectes CBCat
Difusió ofertes de treball
Comunitat blockchain (Discord)
Visibilitat web i XXSS
Entrades Democracy4All1235
Accés Premium al Democracy4All12
Entrades BxCat122
Accés VIP al BXCAT24
Dinar / sopar anual blockchainNo inclòsNo inclòsNo inclòs1 plaça

Descomptes

Formació i assessoria a mida
Descompte 20%
Participació com a expositor al BxCat i D4A Descompte 10%

Intermediació

El CBCat també podrà intermediar, sota demanda d’un membre, en l’assoliment de determinats objectius. En aquest cas, les tarifes estàndard del CBCat aniran a èxit, s’aplicaran per trams, i seran les següents:

Import del negoci (EUR)

Menys de 25.000Entre 25.000 i 100.000Entre 100.000 i 1.000.000Més de 1.000.000
Comissió del CBCat10%6%3%1,5%

Qualsevol altre possible retorn futur en forma d’ingressos recurrents (royalties, comissions de transacció o qualsevol altre tipus d’ingressos dels projectes) realitzats amb èxit sota l’assessorament del CBCat, estan subjectes, per defecte, a una quota de l’1% del total d’aquests ingressos. 

Quota segons organització

Tipus de Membres

IndividualMicro Empresa
Petita Empresa
Mitjana Empresa
Gran Empresa
Facturació (EUR)n/aMenys de 500.000Entre 500.000 i 2.000.000Entre 2.000.000 i 15.000.000Més de 15.000.000
Quota Anual100 €250 €500 €1.000 €2.500 €
Quota Anual Organitzacions sense ànim de lucre125 €250 €500 €1.250 €

Empreses proveïdores de tecnologia blockchain exemptes fins a l’any 2024.

Fes-te membre

T‘interessa la possibilitat de ser membre del CBCat? Posa’t en contacte amb nosaltres i en parlem!

Translate »