Tag Archive for: Vot digital

Pot la votació blockchain reforçar la democràcia?

Article extret de BeInCrypto

En una època en què la democràcia està sota atac, la recerca d’un sistema de vot segur i fiable mai ha estat més urgent. Apareix la tecnologia de blockchain, amb el seu potencial per revolucionar la forma com votem i protegir el procés democràtic.

Però mentre aprofundim en els avantatges i inconvenients d’aquesta tecnologia emergent, cal preguntar-se: Pot blockchain realment ajudar a garantir la democràcia? Explorarem les possibilitats, els reptes i els exemples reals d’implementació de blockchain en el procés electoral.

L’autoritarisme i la Promesa de les Votacions amb tecnologia blockchain A mesura que l’autoritarisme augmenta en països com Brasil, Turquia i, alguns afirmen, els Estats Units, la democràcia s’enfronta a reptes sense precedents. Un procés de votació precís i transparent és crucial per mantenir els valors democràtics.

La tecnologia blockchain ofereix una possible solució per a una votació segura i a prova de manipulacions. Malgrat els resultats verificats, al voltant del 40% dels nord-americans creuen que les últimes eleccions presidencials van ser “robades”, plantejant interrogants sobre l’eficàcia de la tecnologia en garantir la confiança electoral.

Recupera l’esmorzar sobre blockchain i vot digital 

 

La promesa de la tecnologia blockchain

La votació amb tecnologia blockchain garanteix la transparència i la integritat en el procés electoral. Registrant cada vot com a transacció xifrada en un llibre de registre descentralitzat, la tecnologia blockchain assegura que els vots siguin irreversibles, rastrejables i auditables. Això evita la manipulació i reforça la credibilitat del procés.

A més, els sistemes de votació amb tecnologia blockchain poden utilitzar contractes intel·ligents per automatitzar diverses tasques electorals, com ara el registre de votants, el recompte de vots i la declaració de resultats, augmentant encara més la confiança en el sistema. A més a més, els sistemes de votació basats en blockchain poden permetre auditories realitzades per tercers, oferint encara més transparència al procés electoral.

Mitjançant l’ús de llibres de registre descentralitzats i xifrats, la tecnologia blockchain redueix significativament els riscos de frau electoral i pirateria informàtica. La naturalesa descentralitzada dels sistemes de blockchain dificulta que actors maliciosos manipulin el sistema. Cada node de la xarxa verifica les transaccions, fet que fa gairebé impossible que l’accés no autoritzat o la modificació de dades passin desapercebuts.

L’ús de signatures criptogràfiques pot garantir que només els votants elegibles puguin emetre el seu vot, prevenint possibles frau. A més, un atac de denegació de servei distribuït (DDoS), que és una amenaça comuna als sistemes de votació tradicionals, seria menys efectiu contra un sistema descentralitzat.

Les opcions de votació remota i segura poden augmentar la participació dels votants al eliminar les barreres geogràfiques i fer que el procés sigui més accessible. La tecnologia blockchain permet la votació remota segura des de qualsevol lloc, la qual cosa podria beneficiar persones amb discapacitats, treballadors remots i ciutadans que viuen a l’estranger.

Mitjançant la simplificació del procés de votació i la reducció de la dependència de procediments manuals, la tecnologia blockchain podria també agilitzar el recompte de vots i la declaració de resultats. Això pot donar lloc a un procés electoral més eficient, fins i tot reduint el temps que es necessita per anunciar els resultats.

Inconvenients de la Tecnologia Blockchain

La votació amb tecnologia blockchain no és immune a errors i problemes. Per exemple, un atac del 51% es produeix quan una única entitat o grup pren el control de més del 50% de la potència de càlcul de la xarxa, amb la possibilitat de manipular el llibre de registre. A més a més, la col·lusió entre els participants de la xarxa pot comprometre els resultats electorals.

La coacció del votant, en la qual les persones són obligades a votar d’una manera determinada, podria persistir en un sistema de votació basat en blockchain, posant en perill la legitimitat de les eleccions. Podrien ser necessàries noves mesures de seguretat, com protocols criptogràfics segurs, per protegir-se d’aquestes amenaces.

L’escalabilitat és un altre repte per als sistemes de votació amb blockchain. A mesura que el nombre de votants i transaccions augmenta, la capacitat del sistema pot esgotar-se, provocant temps de transacció més lent i costos més elevats. Els desenvolupadors han de crear sistemes capaços de gestionar alts volums de dades sense comprometre el rendiment o la seguretat.

La interoperabilitat és una altra preocupació, ja que la integració de diferents plataformes blockchain podria ser complicada. Això pot dificultar l’adopció generalitzada d’aquests sistemes de votació. Establir estàndards industrials i promoure la col·laboració entre els desenvolupadors de blockchain podria ajudar a abordar aquesta qüestió.

Finalment, hi ha reptes normatius, ja que els governs han de redactar regulacions i estàndards complets per gestionar l’ús de sistemes de votació amb blockchain, el que pot causar retards en la seva implementació. Els responsables de les polítiques han de treballar estretament amb experts tecnològics per desenvolupar legislació que permeti la innovació alhora que protegeixi la integritat de les eleccions.

La bretxa digital pot agreujar-se amb l’adopció de la tecnologia blockchain. Les zones rurals o econòmicament desfavorides amb accés limitat a Internet podrien tenir dificultats per participar en les eleccions. A més, les disparitats en la literatura digital podrien excloure aquells que no tenen les habilitats per navegar per les plataformes de vot digital. Per abordar aquesta qüestió, els governs han d’invertir en iniciatives d’infraestructura i educació per reduir la bretxa digital i assegurar un accés igualitari als sistemes de votació amb blockchain.

Exemples del món real

El projecte pilot de votació amb tecnologia blockchain de Virgínia de l’Oest el 2018 es va centrar en el personal militar destinat a l’estranger. L’aplicació Voatz va facilitar la votació, i tot i que el projecte pilot va demostrar la facilitat de l’ús de la tecnologia blockchain, també va posar de manifest preocupacions sobre la seguretat i l’escalabilitat.

Utah va seguir el mateix camí el 2020, implementant la votació amb tecnologia blockchain per a les seves eleccions primàries republicanes. Les experiències d’aquests estats proporcionen informació sobre els reptes i oportunitats d’adoptar aquesta tecnologia a gran escala.

La prova de sistemes electorals basats en blockchain a Corea del Sud es va centrar a millorar la transparència i reduir el frau. Un assaig a petita escala va ser reeixit, però l’escalabilitat continua sent un repte. A Groenlàndia (amb una població de 56.000 habitants) es va fer servir la tecnologia blockchain a les seves eleccions del 2021, mostrant el potencial per a eleccions a petita escala, així com en àrees que necessiten millores. Aquests exemples internacionals mostren els beneficis potencials i les limitacions actuals de la votació amb tecnologia blockchain.

Consideracions adicionals 

Els sistemes de votació amb tecnologia blockchain han de garantir l’anonimat i la privadesa dels votants. Tot i que la transparència de la tecnologia blockchain és positiva per verificar els vots, planteja preocupacions en relació a la privadesa dels votants. Els desenvolupadors han de crear sistemes que equilibrin la transparència amb la privadesa, assegurant que la informació dels votants romangui oculta. Tècniques com les proves de coneixement zero i la xifra homomòrfica poden ajudar a protegir la privadesa dels votants alhora que mantenen la transparència.

L’èxit d’aquesta tecnologia depèn de la confiança pública. Els ciutadans necessiten garanties que la votació amb tecnologia blockchain és segura i precisa. Les campanyes d’educació pública i les auditories transparents són claus per construir confiança en el sistema i abordar les idees equivocades. Involucrar les parts interessades, inclosos els partits polítics, els funcionaris electorals i el públic en general, pot ajudar a fomentar la confiança i el suport a l’adopció d’aquesta tecnologia.

La implementació d’aquests sistemes de votació requereix una inversió significativa en el desenvolupament de la infraestructura, incloent-hi maquinari, programari i formació per als funcionaris electorals. Els governs han de valorar aquests costos enfront dels beneficis potencials de l’adopció de la tecnologia blockchain. Estalvis a llarg termini, com la reducció de despeses en paper per a les paperetes i llocs de votació, també han de ser considerats.

Aprofitar el Potencial de la tecnologia blockchain per a la Democràcia

La tecnologia blockchain presenta una solució prometedora per garantir la democràcia mitjançant eleccions transparents, segures i accessibles. Malgrat els avantatges potencials, cal abordar reptes com a errors, vulnerabilitats, escalabilitat i desigualtats. Exemples del món real demostren tant el potencial com els límits de la votació amb blockchain.

A mesura que la tecnologia es desenvolupa i s’afronten aquests desafiaments, la blockchain podria contribuir a garantir la democràcia en l’àmbit mundial. No obstant això, l’èxit depèn de construir la confiança, garantir la privadesa i desenvolupar la infraestructura necessària per donar suport a l’ús d’aquesta tecnologia. La col·laboració entre els governs, els proveïdors de tecnologia i altres parts interessades és crucial per aconseguir el ple potencial de reforçar els sistemes democràtics.

 

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io

Els articles del CBCat s’escriuen i se seleccionen amb cura per fer promoure l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que els lectors de l’article puguin prendre.

Segueix-nos a Twitter i LinkedIn

 

Plataformes de vot digital: la clau per incrementar la participació

Els processos assemblearis i de votació que es desenvolupen en entorns que incorporen la tecnologia de vot digital fomenten un augment de participació de la massa social i l’emissió de vots es pot arribar a multiplicar per cinc. Així ho constaten els resultats de les diferents consultes i processos participatius desenvolupats durant els darrers dos anys a través de la plataforma de governança de Vocdoni.

Els resultats indiquen que l’increment és especialment important en aquelles entitats amb una organització transversal i amb una cobertura territorial àmplia, en tant que es faciliten i es reforcen els mecanismes del dret a vot de tots els membres del cens sense necessitat de desplaçar-se a cap seu per emetre el sufragi.

Aquest contingut està restringit als membres del CBCat. Registra't

La prova pilot de vot digital del 14F aplicarà la tecnologia Blockchain

El Centre Blockchain de Catalunya, la Universitat de Girona, la Fundació i2cat, i la Universitat Politècnica de Catalunya s’afegeixen a la iniciativa impulsada per Vocdoni

Amb aquestes incorporacions la infraestructura passa a ser gestionada de manera col·lectiva, augmentant així les garanties per als participants a la prova

 

La prova pilot de vot digital que es portarà a terme aquest diumenge 14 de febrer incorpora aliances estratègiques d’institucions i organismes tecnològics que participaran activament en la iniciativa. A la prova pilot, que en cap cas reemplaça el vot a les eleccions al Parlament de Catalunya, hi poden participar totes aquelles persones que disposin del certificat idCAT, accedint al web https://14fruites.cat.

Aquest contingut està restringit als membres del CBCat. Registra't

Translate »