BlockchainxODS

Objectius de Desenvolupament Sostenible

El projecte BlockchainxODS consisteix en 17 reptes, un per cada ODS, on estudiants d’universitats catalanes proposaran solucions per tal de resoldre les problemàtiques exposades a través dels reptes. Aquests esdeveniments són promoguts pel CBCat juntament amb altres institucions i empreses col·laboradores.

Es tracta d’una oportunitat per a les empreses d’entrar en contacte directe amb els estudiants i trobar, de forma conjunta, solucions als diferents problemes que es presentin; paral·lelament, aquestes iniciatives es poden arribar a convertir en models de negoci reals.

Què són els ODS?

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS, o SDGs en les seves sigles en anglès), són les fites que es va marcar l’Assemblea General de Nacions Unides l’any 2015, a l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb la finalitat d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre d’altres.

Aquesta agenda marca l’acció global per al desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.

Segona edició: Blockchain i Aigua

BlockchainxODS s’ha proposat llançar un repte per a cada ODS. La segona edició, doncs, se centra en el punt 6 d’aquests objectius, Aigua neta i Sanejament, i més concretament en les metes següents:

6.3 Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l’eliminació dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un augment substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat.

6.4 Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua.

6.6 Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs.

El Repte
“Implementació de la tecnologia blockchain a l’operació de la planta pilot de purificació d’aigua regenerada destinada a la recàrrega d’aqüífers d’abastament per a la fiabilitat en la lectura i processament de la informació”
El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona és una entitat local supramunicipal de caràcter institucional. L’objectiu fundacional principal del Consorci va ser donar resposta a l’aleshores incipient problemàtica de la gestió dels recursos hidràulics de la zona anomenada Costa Brava i a la preservació de la qualitat de les aigües, especialment les de bany, atesa la creixent importància del turisme com a principal activitat econòmica en aquest entorn.

Tercera edició

Aviat es definirà la Tercera Edició dels reptes BlockchainxODS, i s’obriran les inscripcions. Si vols estar-ne al cas, subscriu-te al nostre bulletí, i uneix-te al nostre servidor de Discord!