Els dissenyadors europeus de CBDC lluiten contra els problemes de privacitat

Article extret del mitjà CoinDesk

La privacitat sembla estar baixant en la llista de prioritats dels qui dissenyen un nou euro digital, i els experts adverteixen que les opcions de disseny que s’estan prenent podrien dificultar la seva consecució. No s’ha pres cap decisió política formal sobre l’emissió de l’euro en un nou format digital, però és evident que la idea està en marxa. Els ministres de finances de l’euro debatran la qüestió aquest dilluns, i la Comissió Europea haurà de realitzar una consulta de forma imminent, fet que probablement serà precursor de noves lleis.

Garantir que l’euro digital salvaguardi la privacitat va ser la primera qüestió en la consulta que el Banc Central Europeu va dur a terme l’any passat. És comprensible, ja que les dades sobre els hàbits de consum podrien revelar detalls sensibles sobre l’estil de vida, els gustos i les inclinacions polítiques d’una persona.

Aquest contingut està restringit als membres del CBCat. Registra't

 

Translate »