HAITI FRUIT FARMERS

Per tal d’empoderar els agricultors d’Haití, l’empresa de tecnologia AgriLedger proporciona als agricultors un número d’identificació digital amb el qual poden tenir un seguiment propi de la producció. Mitjançant la tokenització dels seus productes, facilitaran les transaccions en el procés productiu.

El projecte pretén donar suport als productes d’alta qualitat dels petits productors d’Haití, mitjançant un sistema que faci prescindible aquell intermediari que no incrementi valor a la cadena, buscant que els marges que s’enduien els exportadors, tornin en mans dels productors i les seves famílies.

Això s’aconseguirà mitjançant una solució blockchain/DLT que permetrà als productors vendre en mercats més eficients on el preu estarà molt més determinat per l’oferta i la demanda que no pas pel poder de negociació.

AgriLedger, conjuntament amb SourceT race i ESIH han desenvolupat una plataforma basada en Blockchain/DLT amb la qual permet als compradors escanejar el codi QR d’un mango i veure de quin arbre procedeix, com s’ha empaquetat i transportat, i quins costos s’han produït en cada pas des del moment de la collita fins al moment del pagament del consumidor. La plataforma també enregistra les dades de la logística de la cadena de fred, certificats, transport, etc. els quals es fan immutables i són accessibles per tothom.

Els agricultors, doncs, gràcies a la blockchain podran prendre decisions informades i podran demostrar la solvència del seu negoci. Això els permet l’accés a préstecs bancaris. I no solament els agricultors, tots els participants de la cadena disposaran de més informació i més fiable.

Pàgina web: https://www.worldbank.org/en/results/2022/04/20/an-innovative-blockchain-approach-enables-haitian-farmers-to-access-export-markets-and-improve-incomes

Translate »