FOOD TRUST PROGRAMME & TRUTAG

Secure and authenticate beef products using crypto-anchor technology.

Tant TruTag com PwC Austràlia han volgut donar una solució als reptes que ha generat la globalització en el món de l’alimentació: una pèrdua de control i visibilitat que ens desprotegeix de la tergiversació, adulteració i falsificació d’aliments, els quals posen en perill als consumidors i provoquen greus pèrdues a les empreses del sector.

El seguiment dels productes càrnics, com en tots els altres productes de consum, es realitza mitjançant codis de barres amb números de lot i codis de producte universals que són fàcilment reproduïbles pels falsificadors. El frau es produeix al llarg de tota la cadena de subministrament, i per tant, és necessària una solució que rastregi i autentifiqui la carn des de l’agricultor fins al client final.

El mètode d’etiquetatge que proposa TruTag per a la carn de boví australiana consisteix en unes etiquetes encobertes, microscòpiques i impossibles de replicar, que són comestibles i es col·loquen directament a la carn en lloc de a l’envàs. Les dades que incorporen poden escanejar-se i llegir-se amb lectors empresarials, o fins i tot amb aplicacions mòbils amb un software avançat, a cada pas de la cadena de subministrament, i aquestes s’envien al núvol per la seva verificació dins la cadena de blocs, proporcionant així un llibre de comptabilitat indiscutible per a cada peça.

PwC ha desenvolupat la plataforma Food Trust contra la falsificació per la indústria d’aliments i begudes. Aquesta plataforma dona confiança a productors i consumidors sobre la procedència dels productes. La plataforma de PwC ha incorporat la tecnologia de codis de barres comestibles de TruTag.

Pàgina web: https://trutags.com/applications/

Translate »